Związki zawodowe w Indiach w dniach 8-9 stycznia 2019 roku zorganizowały ogólnokrajowy strajk generalny, sprzeciwiając się rządowym atakom na prawa pracownicze. Indyjski Kongres Związków Zawodowych, Zrzeszenie Pracowników Indii i Stowarzyszenie Samozatrudnionych Kobiet należące do Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych (MKZZ), zmobilizowały miliony pracowników do wyjścia na ulice i wyrażenia swojego niezadowolenia. W strajku wzięli udział pracownicy różnych sektorów – m.in. rolnicy, nauczyciele, portowcy, bankowcy, pracownicy branży energetycznej i transportu, a także nieformalni pracownicy, tacy jak sprzedawcy uliczni i kierowcy taksówek.

Związki zawodowe potępiają kroki rządu zmierzające do powstania nowych przeszkód w rokowaniach zbiorowych i ułatwienia pracodawcom masowych zwolnień pracowników. Piętnowano również brak bezpieczeństwa socjalnego pracowników i ich rodzin wynikający z to, że w Indiach nadal nie obowiązuje płaca minimalna. Domagano się ustanowienia jej na poziomie 18 tys. Rs. (250 USD). Indie są jednym z krajów o najniższych płacach na świecie, ocenia się, że w 2018 roku średnie miesięczne wynagrodzenie wynosiło ok. 7 tys. Rs. (100 USD), natomiast w zatrudnieniu nieformalnym 4,5 tys. Rs. (64 USD). Protestowano także przeciwko lekceważeniu dialogu społecznego przy podejmowaniu kluczowych decyzji dotyczących pracowników.

W skład delegacji MKZZ weszli Sekretarz Generalna Sharan Burrow oraz przewodniczący MKZZ w regionie Azja-Pacyfik, Felix Anthony.

"Ludzie pracy mają już dość. Dość wykorzystywania, dość niskich płac i dość niespełnionych obietnic o tworzeniu nowych miejsc pracy. Ta sytuacja zagraża rozwojowi ekonomicznemu Indii. Światowy ruch związkowy stoi po stronie swoich sióstr i braci w Indiach" – mówiła Sharan Burrow.

Związki zawodowe planują dalszą mobilizacją sił w nadchodzących miesiącach.
[Źródło: https://www.ituc-csi.org/india-mass-worker-protests-against-20850?lang=en

https://peoplesdispatch.org/2019/01/08/why-are-200-million-workers-on-strike-in-india/ ]

 

[Opracowała: K. Duda]