Filipińczycy świadczący pracę na rzecz Sumifru, Zagu, Nutria Asia, Super 8 i Monde Nissin protestują przeciwko temu, że są zatrudniani na kontraktach za pośrednictwem agencji pośrednictwa pracy i nie są traktowani jak pracownicy głównego zleceniodawcy, mimo że wykonują regularną pracę, która jest niezbędna dla funkcjonowania tych firm. Praca na kontraktach oznacza gorsze warunki zatrudnienia, w tym niższe płace i słabsze zabezpieczenie społeczne. Związki zawodowe opowiadają się za uchwaleniem ustawy o zatrudnieniu, która będzie przewidywać zakaz wszelkich form pracy kontraktowej i w nadchodzących dniach planują kolejne akcje protestacyjne.

Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych, do której należy Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, solidaryzuje się ze strajkującymi Filipińczykami, wzywa do zakończenia kontraktowania ich pracy oraz nadania im statusu pracowników.

KD