W dniu wczorajszym odbył  się Europejski Szczyt Związków Zawodowych, w którym oprócz przedstawicieli Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych wzięli udział znamienici goście, między innymi premier Portugalii Antonio Costa i europejski komisarz ds. praw socjalnych Nicolas Schmit.

Sekretarz Generalny ETUC Luca Visentini wezwał europejskich przywódców do przekucia ciepłych słów na temat praw socjalnych w czyny przed Szczytem Społecznym UE w Porto, argumentując, że kraje członkowskie nie podjęły wystarczających działań w celu wdrożenia Europejskiego Filaru Praw Społecznych od czasu jego uruchomienia w 2017 roku. Zostało zaznaczone również, że:

"Nierówności nie zostały rozwiązane. Wciąż istnieją niewiarygodne rozbieżności społeczne i gospodarcze w zbyt wielu krajach europejskich. Dlatego cieszymy się, że podczas pandemii Komisja Europejska postanowiła przeforsować plan działania na rzecz wdrożenia Filaru Społecznego. Po tym kryzysie nie możemy wrócić do "business as usual". Chcemy zbudować nowy model gospodarczy - żadnych więcej oszczędności, żadnych więcej cięć, ale zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu", dosadnie  zaznaczając, że Filar Praw Socjalnych musi zostać przekształcony w ustawodawstwo socjalne poparte niezbędnym finansowaniem", co  się z tym wiąże, została zwrócona uwaga, że ustawodawstwo i pieniądze to jedyne rzeczy, które mogą naprawdę coś zmienić, a do ich implementacji potrzebujemy wieloletnich ram finansowych dla każdego rodzaju inicjatywy. Celem osiągnięcia Europy socjalnej jest podporządkowanie każdego rodzaju polityki jej społecznemu charakterowi.

"Na szczycie społecznym będziemy mieli porządną i ambitną deklarację, którą wszyscy zobowiążą się podpisać i wprowadzić w życie. Musimy również wywrzeć presję na wszystkie państwa członkowskie, aby upewnić się, że tak się stanie, co oznacza również, że konkluzje Rady zmierzają w tym samym kierunku. Następnie musimy naprawdę zacząć działać. Naprawdę musimy działać, aby zapewnić, że możemy to wszystko wdrożyć w praktyce."

"Bez wymiaru społecznego, klimat i transformacja cyfrowa zakończą się niepowodzeniem. Albo też w wielu obszarach Unii Europejskiej ponownie powstaną społeczne i gospodarcze pustynie. W przeszłości mieliśmy zbyt wiele przykładów społeczności, w których miejsca pracy zostały zlikwidowane z powodu zmiany klimatu, digitalizacji, automatyzacji, globalizacji i restrukturyzacji, a my nie zadbaliśmy o ludzi.

"Oferowaliśmy miejsca pracy 1000 kilometrów od ich społeczności, oferowaliśmy szkolenia - ale wyszkoliliśmy armie bezrobotnych. Czy to jest to, co chcemy zrobić, aby zarządzać transformacją klimatyczną i cyfrową? Nie. Chcemy sprawiedliwej transformacji, co oznacza, że musimy tworzyć miejsca pracy w tych samych społecznościach, w których miejsca pracy zostały zlikwidowane."

ETUC z uznaniem przyjął deklarację prezydencji  portugalskiej umieszczenia kwestii społecznych na pierwszym planie w agendzie politycznej poprzez zwołanie szczytu społecznego, dążenie do uzyskania zdecydowanych zobowiązań ze strony instytucji UE i państw członkowskich do wdrożenia praw społecznych obiecanych przez UE, w tym sprawiedliwych płac, bezpiecznego zatrudnienia, szkolenia umiejętności, równowagi między życiem zawodowym a prywatnym i równości płci.

Wszystkie wystąpienia ze spotkania w Porto 6 maja są do obejrzenia tu https://www.youtube.com/watch?v=5RPYFJZsG0w