W dniach 5-6 listopada w Zagrzebiu (Chorwacja) miał miejsce 5 kongres EFFAT-u, gdzie głosami delegatów wybrano nowe kierownictwo na kadencję w latach 2020-2024. Delegację z Polski reprezentował Grzegorz Wysocki, Przewodniczący Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa w RP oraz Zbigniew Sikorski, Przewodniczący Rady Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność”.

EFFAT to Europejska Federacja Związków Zawodowych Żywności, Rolnictwa i Turystyki, która zrzesza federacje i centrale związkowe z 35 państw Europy, reprezentując na poziomie europejskim ponad 22 miliony pracowników.

Przewodnicząca EFFAT-u, Malin Ackholt (HRF, Szwecja) została wybrana ponownie, zaś na stanowisku Sekretarza Generalnego długoletniego szefa Harald Wiedenhofer zastąpił Kristjan Bragason (Nordic Union HRCT).

JJ