W dniach od 11 do 12 lipca br. w Shanghaju odbyło się 17. posiedzenie okrągłego stołu z udziałem przedstawicieli Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) oraz jego chińskiego odpowiednika – Chińskiej Rady Społeczno-Gospodarczej (CESC). EKES utrzymuje stosunki z CESC od 2001 r., promując wymianę doświadczeń między Chinami a Unią Europejską w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, handlu i inwestycji. Tematem tegorocznego spotkania była digitalizacji i jej wpływ na miejsca pracy oraz społeczeństwo, jak również cele zrównoważonego rozwoju ONZ, w tym kwestie ekologiczne dotyczące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Działania w tym zakresie Chin są o tyle istotne, że to właśnie ten kraj produkuje największą ilość gazów cieplarnianych. 

W spotkaniu uczestniczył Przewodniczący EKES-u Luca Jehier wraz z 13-osobową delegacją, w skład której wszedł m.in.  Adam Rogalewski z Wydziału Międzynarodowego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, będący członkiem EKES-u. 

Przewodniczący EKES-u zauważył:

Unia Europejska i Chiny podzielają wspólne poglądy w wielu dziedzinach. Stale rosnąca współzależność w zglobalizowanym świecie postawi nas przed koniecznością coraz bliższej współpracy ”. Dodał ponadto: „Naszą rolą jest zwiększenie skuteczności partnerstwa między Chinami a Unią Europejską poprzez dostarczanie zaleceń władzom politycznym po obu stronach, wspólnie dążąc do współpracy na rzecz pokoju, dobrobytu i zrównoważonego rozwoju. Uważam jednak, że powinniśmy pójść o krok dalej i działać na rzecz tego, aby zalecenia te skutkowały konkretnymi działaniami”.

Na zakończenie spotkania uczestnicy przyjęli wspólną deklarację wzywającą strony do podjęcia aktywnych działań zmierzających do realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ.


KD