Sprawozdanie z Komitetu Wykonawczego Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych.

W dniu 23 września 2020 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Wykonawczego Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ). OPZZ reprezentował Adam Rogalewski, dyrektor wydziału międzynarodowego i zastępca przewodniczącego Andrzeja Radzikowskiego, jako członka Komitetu.

Komitet przyjął m.in. poniższe stanowiska.

W sprawie przyszłego budżetu Unii Europejskiej i Planu Naprawy. W tym dokumencie OPZZ jako jedyny związek zawodowy z Polski wnosił o usunięcie zapisów dotyczących odniesienie do gospodarki neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla.


Europejska płaca minimalna

Sprawozdania dotyczącego stanowiska EKZZ w sprawie tak zwanej Europejskiej Płacy Minimalnej. Jest to ostatnio kluczowa dziedzina aktywności OPZZ na arenie europejskiej. Dla przypomnienia, niedawno EKZZ przyjęło stanowisko w tej sprawie, w ramach konsultacji z Komisją Europejską, poparte przez znaczną większość związków zawodowych m.in. z inicjatywy OPZZ kraje grupy wyszehradzkiej wysłały list do organizacji pracowniczych z krajów Europy wschodniej wzywający je do zagłosowania za tym stanowiskiem. Z przemowy przewodniczącej Van der Leyen oraz informacji pochodzących od komisarza Nicholasa Schmita wiemy, że Komisja 28 października 2020 r. przedstawi propozycję dyrektywy ramowej jako formy wprowadzenia godnych płac w Europie. Nie wiemy jednak, jakie będą progi kształtujące wysokość płacy minimalnej. OPZZ podobnie jak EKZZ zaproponowało 60 procent mediany i 50 procent płacy średniej.

Stanowisko w sprawie dochodu minimalnego

Jest to bardzo ważne stanowisko przyjęte podczas prezydencji niemieckiej w Unii Europejskiej, która ma na celu wprowadzenie dyskusji na arenie europejskiej dotyczącej tej tematyki. Będzie to stanowiło jedną z konkluzji przyszłej Rady Europejskiej. Jest to szczególnie ważne zagadnienie z punktu widzenia polskich pracowników. Polska jest bowiem krajem, w którym zasiłek dla bezrobotnych jest na najniższym poziomie wśród krajów Unii Europejskiej. EKZZ proponuje ustalanie wysokości dochodu gwarantowanego na poziomie 60 procent mediany.

Kobiety w organach zarządzających przedsiębiorstwami

Stanowisko w sprawie zwiększenia uczestnictwa kobiet organach zarządzających przedsiębiorstwami. Dokument wzywa do wprowadzenia parytetów dotyczących zasiadania kobiet w tych organach.

Zatwierdzenie programu działań Międzyregionalnych Rad Związków Zawodowych

Ostatnie stanowisko przyjęte podczas posiedzenia Komitetu dotyczyło zatwierdzenia programu działań Międzyregionalnych Rad Związków Zawodowych.

Kolega Adam Rogalewski podczas posiedzenia poinformował liderów europejskich związków zawodowych o sytuacji w naszym kraju. W tym przewidywanych zwolnieniach w administracji rządowej, sytuacji w polskim górnictwie oraz zaplanowanej demonstracji 2 października 2020 r. na rzecz ochrony miejsc pracy w sektorze wydobywczym. Jak również o wciąż złej jakości dialogu społecznego z rządem oraz nie uczestnictwa przedstawicieli NSZZ Solidarność w posiedzeniach RDS, skutkującej niemożnością zajęcia stanowiska w istotnych dla polskich pracowników sprawach.

Kolega Rogalewski, zabrał również głos podczas debaty z ministrem ds. pracy rządu niemieckiego w związku z prezydencją tego kraju w UE. Dyrektor wydziału międzynarodowego zwrócił uwagę na potrzebę wprowadzenia europejskich rozwiązań dotyczących świadczeń dla bezrobotnych w ramach tak zwanego dochodu minimalnego, szczególnie ważnego z punktu widzenia naszego kraju. Jak również podkreślił potrzebę ochrony pracowników delegowanych w przypadku kolejnej fali pandemii, która może skutkować ponownym zamknięciem granic.

Od 1 października 2020 r. przewodnictwo w Komitecie Sterującym EKZZ (a więc odpowiedniku prezydium OPZZ) OPZZ przejmie po NSZZ Solidarności. Wynika to z ustaleń pomiędzy polskimi centralami związkowymi. Przewodnictwo naszej organizacji trwać będzie do stycznia 2022 r. Następnie do kongresu EKZZ-u w 2022 r., w Komitecie Sterującym zasiadać będzie FZZ.

Przygotował Adam Rogalewski