W dniach od 22 i 23 października 2018 odbyły się posiedzenia Pan- Europejskiego Regionu Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych (PERC- MKZZ) oraz posiedzenie komitetu wykonawczego Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ).OPZZ reprezentowane było przez przewodniczącego Jana Guza i Adama Rogalewskiego (p.o dyrektora wydziału międzynarodowego). W związku z zaostrzająca się sytuacją w PLL Lot, europejscy związkowcy wyrazili swoje oburzenie zwolnieniem pracowników w PLL Lot i zapewnili przedstawicieli OPZZ o swoim wsparciu i pomocy dla związków w PLL LOT. Przedstawiciele OPZZ musieli również opuścić posiedzenie EKZZ dzień wcześniej z związku z wyżej wymienionym strajkiem.

Należy podkreślić, że sytuacja w PLL LOT i traktowanie związków zawodowych zaczyna przypominać sytuację w takich krajach Kazachstan czy Białoruś, gdzie prawa związkowe są zagrożone. Na przykład w zeszłym roku przewodniczący centrali związków zawodowych w Kazachstanie został zwolniony za to że powiedział o możliwości rozpoczęcia strajku.

Posiedzenie PERC- MKZZ- dotyczyło przygotowań do kongresu MKZZ-u odbywającego się w grudniu bieżącego roku, jak również kampanii dotyczącej zwiększenia wynagrodzenia w krajach Europy Wschodniej nie należących do Unii Europejskiej.

Jak pokazuje poniższa tabela przygotowana przez MKZZ płaca minimalna w wielu krajach (np. Białoruś) wynosi mniej niż granica ubóstwa (na niebiesko płaca minimalna, pomarańczowe kropki granica ubóstwa; kwoty w Euro).

Wydaje się więc, że podniesienie płacy minimalnej w krajach Europy Wschodniej jest konieczne nie tylko dla poprawy warunków ludzi mieszkający w tych krajach, ale także po to żeby, nasi koledzy i koleżanki z Ukrainy i Białorusi nie byli zmuszani do emigracji zarobkowej do Polski. OPZZ popiera działania MKZZ na rzecz zwiększenia płacy minimalnej w krajach na Wschód od Polski.

EKZZ podczas swojego posiedzenia w dniu 23 października zajął się taki sprawami jak:

- rezolucją: Demokracja, skrajna prawica, ksenofobia;

- dyskusją na temat wyborów do Parlamentu Europejskiego;

- konsultacjami w związku z europejskim semestrem

- europejski program prac w ramach europejskiego dialogu społecznego 2019-2021

- jak również rezolucją w związki z konferencją klimatyczną w Katowicach.Przygotował: Adam Rogalewski