20 czerwca, na zaproszenie Ambasadora Wielkiej Brytanii w Polsce Pana Jonathana Knotta, doszło do spotkania przewodniczącego OPZZ Jana Guza z Ambasadorem. 

Spotkanie dotyczyło kwestii związanych z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (Brexit), w tym w szczególności, przyszłości około 1 miliona polskich obywateli mieszkającym w tym kraju. W spotkaniu uczestniczył Adam Rogalewski, radca OPZZ ds. międzynarodowych, który przez długi okres czasu był przedstawicielem OPZZ w brytyjskich związkach zawodowych (Unison).

W trakcie spotkania Jan Guz podkreślił potrzebę zagwarantowania bezpieczeństwa prawnego polskim pracownikom, ich rodzinom, studentom oraz osobom starszym. Brexit nie będzie dotyczyć tylko prawa do pracy, ale również prawda do studiowania, łączenia rodzin czy prawa do emerytury, szczególnie po upływie okresów przejściowych w 2020.

Ambasador Knott powiedział m.in. że Wielka Brytania potrzebuje polskich pracowników gospodarczo, kulturalnie i socjalnie, dlatego rząd będzie prowadził działania na mające zachęcić Polaków do pozostania w tym kraju i ułatwienia im pobytu.

Ambasador poinformował przewodniczącego Guza o planach ułatwienia rejestracji stałego pobytu obywatelom UE dzięki wprowadzeniu specjalnej internetowej aplikacji, która powinna zostać uruchomiona na początku przyszłego roku.

Adam Rogalewski, zwrócił uwagę na aspekty prawne dotyczące rejestracji za pomocą aplikacji, jak również ułatwienia rejestracji poprzez przetłumaczenia jej na język polski.

Obie strony przyznały, że doszło do zbudowania silnych więzów społeczno- gospodarczych pomiędzy obydwoma krajami, które nie powinny i nie mogą być zerwane w wyniku Brexitu.

Uzgodniono również, że istnieje istotna potrzeba zapewnienia rzetelnych informacji obywatelom polskim w Wielkiej Brytanii dotyczącej ich sytuacji po Brexicie, a w szczególności prostowania często nieprawdziwych wiadomości pojawiających się w dyskursie publicznym. W tej jak i innych sprawach dotyczących Brexitu obie strony wyraziły chęć dalszej, ścisłej współpracy.

Adam Rogalewski

Na zdjęciu Jan Guz z Ambasadorem Knottem