W dniach od 29 stycznia do 2 lutego 2019 roku odbyło się w Brukseli szkolenie „Eurotrenerzy 1” zorganizowane przez Europejski Instytut Związków Zawodowych (ETUI). W szkoleniu wzięło udział 18 uczestników ze związków europejskich z następujących krajów: z Polski, Litwy, Albanii, Francji, Włoch, Hiszpanii oraz Finlandii. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych reprezentował Dariusz Goc, eurotrener ETUI, a także Katarzyna Duda z Wydziału Międzynarodowego w charakterze uczestniczki szkolenia.


Warsztaty miały na celu rozwijanie indywidualnych kompetencji szkoleniowych uczestników reprezentujących związku zawodowe, jako inwestycja w przyszłe strategie tych organizacji. Podczas szkolenia kładziono szczególny nacisk na europejską tożsamość związkową. Tematyka warsztatów objęła takie aspekty, jak praca w środowiskach wielokulturowych i transnarodowych, co prowadziło do rozwijania świadomości w zakresie różnorodności kulturowej w kontekście szkolenia związkowego. Podczas warsztatów zapoznano uczestników z procesami projektowania szkoleń i metodami pedagogicznymi, które są stosowane na poziomie europejskim. Istotnym elementem szkolenia była ponadto wymiana doświadczeń między uczestnikami w szkoleniu członków związków zawodowych.