16 maja w Rzymie, w siedzibie włoskiego komitetu ekonomiczno - społecznego (odpowiednika polskiej Rady Dialogu Społecznego) odbyła się konferencja dotycząca przyszłości opieki długoterminowej w Europie.

Konferencję zorganizował Europejski Komitet Ekonomiczno - Społeczny (EKES) oraz włoskie związki zawodowe CGIL w nawiązaniu do opinii Adama Rogalewskiego dotyczącej praw opiekunek długoterminowych (tzw. opiekunki 24 na dobę).

Konferencję poświęcono sytuacji we Włoszech. Była ona częścią projektu dotyczącego przyszłości opieki w Europie. Podobne konferencje odbyły się w Berlinie i Londynie a dwie następne planowane są w Warszawie (13 czerwca) oraz w Sztokholmie.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele partnerów społecznych organizacji pozarządowych oraz akademicy.

We Włoszech od 2012 istnieje układ zbiorowy pracy podpisany pomiędzy związkami zawodowymi a organizacjami pracodawców, regulujący warunki pracy i płacy pracowników domowych oraz opiekunów w opiece długoterminowej. Układ przewiduje maksymalnie 54 godzinny tydzień pracy, jak również możliwość pracy dzielonej (w tak zwanym tandemie). W przeciwieństwie np. do Niemiec, gdzie opieka długoterminowa jest regulowana na podstawie samozatrudnienia w celu ominięcia przepisów dotyczących czasu pracy, we Włoszech wszystkie opiekunki muszą być zatrudnione na podstawie umowy w o pracę. Również w przeciwieństwie do Niemiec agencje pracy nie odgrywają większej roli w tym sektorze.

Niestety, pomimo istnienia układu tylko około 60 procent opiekunek pracuje legalnie (dostało umowę o pracę) a wiele z nich wykonuje pracę bez odpowiednich umów. Dodatkowo większość opiekunek pochodzi z krajów z poza UE, często nie posiadając pozwolenia na prace.

Należy jednak stwierdzić, że rozwiązanie włoskie polegające na regulowaniu warunków pracy opiekunek za pomocą układu zbiorowego pracy jest najlepszą metodą kontrolowania pracy i jakości usług tej rosnącej w Europie grupy zawodowej. Przede wszystkim dlatego, że układ zbiorowy uwzględnia interesy partnerów społecznych oraz podopiecznych.

Warto również dodać, że dobrej jakości opieka długoterminowa stanowi również 18 zasadę Europejskiego Filaru Praw Socjalnych i jako taka powinna zobowiązywać instytucje europejskie oraz państwa członkowskie do jej promowania.

Adam Rogalewski

Więcej informacji o konferencji i projekcie na stronie EKES-u: www.eesc.europa.eu

Na zdjęciu Adam Rogalewski, prowadzący konferencję w Rzymie.