Posiedzenie podkomisji Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego (EKES)W dniu 16 stycznia 2019 odbyło się posiedzenie podkomisji EKES przygotowującej opinię: Przyszłości Unii Europejskiej: korzyści dla jej mieszkańców i szacunek dla praw podstawowych. Opinia przygotowana jest na wniosek prezydencji Rumuńskiej, rozpoczynającej się na początku bieżącego roku.Prezydentem podkomisji jest Adam Rogalewski – członek EKES oraz p.o. dyrektora wydziału międzynarodowego OPZZ.Sprawozdawcami są Mihai Iavacu z Rumunii oraz Stephane Buffetaut z Francji.

Opinia będzie zaprezentowana podczas szczytu UE 9 maja b.r w Sibiu w Rumuni. Szczytu, na którym liderzy krajów europejskiej mają zdecydować o przyszłości Europy- szczególnie jeśli chodzi o ewentualną potrzebę rewizji traktów ustanawiających UE i innych powiązanych aktów prawnych dotyczących funkcjonowania jej organów.

Posiedzenie rozpoczęło się minutą ciszy upamiętniająca zamordowanego w ubiegłą niedzielę prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

Dyskusja o przyszłości Europy toczy się z aktywnym udziałem OPZZ. Jest oczywistym, że przyszłość naszego kraju jest powiązana z rozwojem UE a polscy pracownicy korzystają z dobrodziejstw członkostwa nie tylko jeśli chodzi o kwestie finansowe (fundusze strukturalne) czy gwarancje praw podstawowych takich jak niezależne sądownictwo (ostatnia sprawa Sądy Najwyższego w Polsce). Warto jednak podkreślić tak bliskie OPZZ-owi kwestie socjalne, jak chociażby europejski dialog społeczny, prawa pracownicze czy ostatnio uchwalony Europejskiego Filaru Praw Socjalnych.

I to właśnie sprawy socjalne –według kolegi Rogalewskiego- powinny być jednym z filarów przyszłości Europy. Adam Rogalewski powiedział między innymi:

„Nie można rozpatrywać ochrony praw fundamentalnych bez ochrony praw socjalnych. W krajach gdzie rosną nierówności dochodowe, gdzie pracownicy są wciąż źle opłacani i wreszcie gdzie istnieje duży odsetek tak zwanych biednych pracujących, populizm atakujący prawa fundamentalne zdobywać będzie sympatyków. Węgry czy Polska nie są po tym względem wyjątkami. Zagwarantowanie praw socjalnych jest więc gwarantem zachowania praw podstawowych.Przyszłość Europy to Europa socjalna, a nie jak do tej pory tylko wspólny rynek”.

Kolega Rogalewski zwrócił również uwagę na potrzebę większej demokracji w instytucjach europejskich, polepszenia procesu Europejskiego Semestru – w tym wzmocnienie udziału partnerów społecznych- jak również zwrócenia większej uwagi na implementowanie przez Państwa Członkowskie istniejących aktów prawnych. Takich jak chociażby Europejska Karta Społeczna – do tej pory nie ratyfikowana przez Polskę oraz zasady Europejskiego Filaru Praw Socjalnych.

Opinia skupią się na wszystkich najważniejszych zagadnieniach przyszłości UE, podzielonych tematycznie na kwestie takie jak: zarządzanie, rozwój gospodarczy, konwergencja socjalna, edukacja, bezpieczeństwo oraz komunikacja z obywatelami.

Następne posiedzenie podkomisji planowane jest na 15 lutego 2019 roku.

Uprzejmie prosimy o kierowanie uwag i komentarzy dotyczących tematyki opinii do kolegi Rogalewskiego: rogalewski@opzz.org.pl