Belgijska Powszechna Federacja Pracy (FGTB) wraz z Konfederacją Chrześcijańskich Związków Zawodowych (CSC) i Powszechną Centralą Liberalnych Belgijskich Związków Zawodowych (CGSLB) zapowiedziały zorganizowanie strajku generalnego w dniu 13 lutego 2019 r. 

Decyzja ta zapadła po tym, jak nie osiągnięto porozumienia z organizacjami pracodawców w kwestii wzrostu płac w ciągu najbliższych dwóch lat. Obliczenia dokonane przez rząd w celu ograniczenia tego wzrostu przewidują wzrost zaledwie o 0,8%, natomiast związki zawodowe postulują wzrost o 1,5%. Lista postulatów związków organizujących strajk składa się z następujących punktów:

  • znaczący wzrost naszych wynagrodzeń i rewizja obecnej "normy płacowej". Zwiększenie całkowitego minimalnego wynagrodzenia do14 euro/godzinę lub 2.300 euro/miesiąc. Wynagrodzenie dla młodzieży pozwalające na rozpoczęcie samodzielnego życia.
  • obniżenie poziomu stresu w pracy, podpisywanie większej liczby umów o pracę na czas nieokreślony i lepsza równowaga między życiem zawodowym i prywatnym.
  • przyzwoita emerytura: minimalna emerytura w wysokości 1.500 euro netto, emerytura w wysokości 75% przeciętnego wynagrodzenia pracownika, mniej stresogenne warunki przechodzenia na emeryturę poprzez kontynuację systemów wcześniejszej emerytury i kończenie kariery zawodowej od55 roku życia lub później.
  • zwiększenie świadczeń socjalnych do 10% powyżej granicy ubóstwa.
  • równe wynagrodzenie za taką samą pracę.
  • wzmocnienie usług publicznych i poprawa warunków pracy pracowników w służbie publicznej.
  • rozsądne ceny za niezbędne usługi komunalne (woda, prąd, gaz).
  • przesunięcia podatkowe, które przeniosą ciężar fiskalny z uboższej części społeczeństwa na najlepiej zarabiających, kapitał i duże firmy.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych solidaryzuje się z belgijskimi związkami zawodowymi i wyraża pełne poparcie dla planowanego strajku generalnego.oprac: K. Duda