W związku z toczącą się w Europarlamencie dyskusją nad przyszłym budżetem UE oraz planem odbudowy, jak również w nawiązaniu do stanowiska prezydium OPZZ w tej kwestii,w dniu 10 września br. odbyło się spotkanie kierownictwa OPZZ oraz przedstawicieli branż z polskimi Europarlamentarzystami z grupy Socjalistów i Demokratów.Polski Europosłów reprezentowali: Marek Belka, Leszek Miller, Bogusław Liberadzki, Marek Bolt oraz Łukasz Kohut.

Ze strony OPZZ w spotkaniu uczestniczyli, m.in. członkowie kierownictwa na czele z Andrzejem Radzikowskim, przewodniczący branż, wśród nich Darek Potyrała (branża OPZZ Górnictwo i Energetyka), Mirosław Grzybek (branża OPZZ Przemysł), Leszek Miętek (branża OPZZ Transport), Sławomir Redmer (branża OPZZ Handel, Usługi, Kultura i Sztuka).

Parlament odgrywać będzie obecnie kluczową rolę w decydowaniu o ostatecznym kształcie budżetu- bez zgody parlamentu budżet nie będzie zaakceptowany- dlatego głos naszych europarlamentarzystów ich przyszłe działania będą kluczowe w ustaleniu środków przyznanych dla naszego kraju.

Parlamentarzyści, zgodzili się z postulatami przedstawionymi przez OPZZ.

Uczestnicy zgodnie stwierdzili, że największymi wyzwaniami będą kwestie dotyczące praworządności oraz polityki klimatycznej.O ile ochrona praworządności jest kluczowa należy przede wszystkim skoncentrować się na ochronie interesów polskich obywateli przed negatywnymi konsekwencjami jej naruszenia. Kluczowa jest również polityka klimatyczna Unii Europejskiej. Jej zbyt ambitne cele ograniczenia emisji gazów cieplarnianych mogą skutkować dramatycznymi konsekwencjami dla polskiego przemysłu wydobywczego i energetycznego. A co się z tym wiąże bezrobociem wśród pracowników tych sektorów.

Podkreślono również potrzebę dalszych spotkań w celu lepszej koordynacji działań na arenie europejskiej w tym pomiędzy parlamentem Europejskim i OPZZ-em. ..