9 marca w Berlinie odbyła się konferencja dotycząca sprawiedliwych warunków zatrudnienia w transporcie transgranicznym w Europie w nawiązaniu do propozycji Komisji Europejskiej zaprezentowanej 31 maja 2017 roku w ramach tak zwanego pakietu mobilności. Pakiet ten ma na celu wprowadzenie zasady „równa płaca za równą płace w tym samym miejscu” również w stosunku do kierowców.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele europejskich związków zawodowych,Komisji oraz Parlamentu Europejskiego. Polskie związki zawodowe reprezentowali przedstawiciele OPZZ i Solidarności. Reprezentantem OPZZ był Adam Rogalewski, ekspert ds. międzynarodowych.

Uczestnicy omówili propozycje Komisji, które niestety z punkty widzenia związków zawodowych są mało ambitne i nie będą mogły rozwiązać problemu dumpingu płacowego, który często występuje w sektorze transportu. Dla przypomnienia, w ramach propozycji rewizji dyrektywy o pracownikach delegowanych sektor transportu międzynarodowego został wyłączony z zakresu jej obowiązywania. Według propozycji Komisji kierowca będzie miał prawo do płacy minimalnej dopiero od trzeciego dnia przebywania na terytorium danego kraju a nie, jak proponowały związki zawodowe, od pierwszego.

Prace nad Pakietem Mobilności trafiły do Parlamentu Europejskiego. Zakończenie prac nad Pakietem planowane są jeszcze podczas prezydencji bułgarskiej Rady Unii Europejskiej, a więc jeszcze w pierwszej połowie tego roku.

Adam Rogalewski

Na zdjęciu jedna z debat konferencji z udziałem przedstawicieli Komisji, Parlamentu Europejskiego oraz przedstawicieli niemieckich związków zawodowych.