Sytuacja opiekunów osób starszych mieszkających w domu pacjenta w wielu przypadkach przypomina współczesne niewolnictwo. Szczególnie narażone na złe warunki pracy są opiekunki oddelegowane do pracy w Niemczech, które w ramach skomplikowanego modelu zatrudnienia (w większości przypadków zatrudnione przez polskie agencje na podstawie umowy zlecenia, przekazywane są agencji niemieckiej, która wysyła je do pracy do rodzin w Niemczech) borykają się nie tylko niskimi zarobkami, ale również brakiem kontaktu i wsparcia ze strony pracodawców. Powoduje to tworzenie jednej z najbardziej niepewnych sytuacji pracowniczych, w której, w wielu przypadkach polscy obywatele, w całkowitej izolacji, bez wsparcia delegujących ich pracodawców, dostępni są 24 godziny na dobę dla zapewnienia opieki niemieckim rodzinom. Co więcej, zgodnie z polskim prawem, opiekunowie osób starszych nie są objęci godzinową płacą minimalną. Nie ma dokładnych danych o liczbie opiekunów osób starszych w Niemczech, szacuje się jednak, że w tym kraju pracuje około 300,000 opiekunów osób starszych, z czego większość z nich stanowią obywatele Polski. Więcej informacji o sytuacji opiekunów osób starszych w Europie można znaleźć w opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego, przygotowanej przez dr Adama Rogalewskiego: https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/rights-live-care-workers

Istnieje jest pilna potrzeba zapewnienia pomocy i doradztwa dla polskich opiekunów i opiekunek osób starszych delegowanych do pracy do Niemiec.

Z tego powodu w dniu 15 kwietnia 2019 r. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych uruchamia punkt konsultacyjny dla opiekunów i opiekunek osób starszych delegowanych do pracy do Niemiec. Biuro powstało w ramach realizacji dwuletniego projektu współfinansowanego przez Komisję Europejską: „Sprawiedliwe warunki pracy: Dostęp do sprawiedliwych warunków pracy dla pracowników delegowanych poprzez udzielanie informacji i współpracy w wybranych sektorach”.

W projekcie uczestniczą partnerzy z Niemiec (instytut szkoleniowy niemieckiej centrali związkowej DGB) oraz związki zawodowe z Rumunii, Węgier, Słowenii, Chorwacji oraz z Polski (OPZZ). Każda z organizacji partnerskich specjalizuje się w innej branży. Rumunia i Chorwacja: sektor budowlany, Węgry: przemysł metalowy, Słowenia: transport, w szczególności kierowcy ciężarówek. Ponieważ z Polski obserwujemy coraz większą liczbę pracowników delegowanych w branży opiekuńczej, projekt z ramienia OPZZ dotyczyć będzie wsparcia dla opiekunek i opiekunów osób starszych.

Punkt konsultacyjny opiekunek osób starszych delegowanych do Niemiec, mieści się w siedzibie OPZZ ul. Kopernika 36/40 00-924 Warszawa. Porad udziela dr Adam Rogalewski, specjalista w tematyce opieki, który wspierał pracownice i pracowników sektora opieki w Szwajcarii.

Z Adamem Rogalewskim można kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej (opieka@opzz.org.pl), telefonicznie 0048 572 249 473 oraz osobiście w siedzibie OPZZ (ul. Kopernika 36/40 w Warszawie, II piętro, pokój 210).

Punkt konsultacyjny posiada również swoją stronę na Facebooku: https://www.facebook.com/pg/Porady-dla-opiekunów-i-opiekunek-osób-starszych-w-Niemczech-423654861538278/posts/?ref=page_internal

AR