Seminarium społeczeństwa obywatelskiego dla mediów zorganizowane przez EKES.

W dniach do 22 do 23 listopada 2018 w stolicy Grecji odbyło się seminarium Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego (EKES) dla mediów dotyczące skutecznego przeciwdziałania populizmowi i zagrożeniom z nim związanymi, szczególnie jeśli chodzi o przyszłość Europy. W seminarium OPZZ reprezentował Adam Rogalewski (wydział międzynarodowy OPZZ w ramach mandatu członka EKES-u). W Seminarium uczestniczyli przedstawiciele mediów, akademicy jak również przedstawiciele, partnerów społecznych, społeczeństwa obywatelskiego oraz władze państwowe i samorządowe- w tym prezydent Aten.

Początkowo miejscem seminarium miała być Warszawa, w związku z jubileuszem odzyskania niepodległości przez Polskę, jak również inne kraje z tej części Europy. Niestety to prestiżowe wydarzenie, w związku z istniejąca sytuacją polityczną w Polsce musiało zostać przeniesione do Grecji – kolebki demokracji i praworządności.

Kolega Rogalewski (na zdjęciu) miał zaszczyt otworzyć pierwszy panel konferencji: Europejskie wartość kontra ekstremistyczne ideologie. W swoim wystąpieniu podkreślił m.in.rolę związków zawodowych w ochronie demokracji nie tylko w miejscu pracy, ale również społeczeństwie. „Mówiąc o demokracji, często zapominamy o demokracji w miejscu pracy.- powiedział kolega Rogalewski- Związki zawodowe i organizacje pracodawców w ramach dialogu społecznego i poprzez układy zbiorowe pracy stoją na straży demokracji w miejscu pracy”. Niestety patrząc na przykład Grecji- kolebki demokracji-gdzie objęcie pracowników układami zbiorowymi pracy spadło z 65 do 14 procent możemy mówić prawdziwym kryzysie demokracji. Spadające uzwiązkowienie było i jest wynikiem nie tylko polityki oszczędności związanej z kryzysem gospodarczym z 2007, ale przede wszystkim działaniami instytucji finansowych- w przypadku Grecji Międzynarodowego Funduszy Walutowego i Europejskiego Banku Centralnego wpisującymi się w szeroko pojętą politykę neoliberalną.Również działania poprzedniej Komisji Europejskiej sprawiały wśród obywateli EU wrażenie, że Europa to w większości wspólny rynek, a nie wspólna polityka socjalna. Ostatnie kroki, Komisji w tym zeszłoroczne podpisanie Europejskiego Filaru Praw Socjalnych, stanowią pozytywny krok na drodze do budowania Europy socjalnej i przeciwstawiania się rosnącemu populizmowi.

Kolega Rogalewski, w swoim wystąpieniu nawiązał również do swoich osobistych doświadczeń w walce z ekstremalnymi grupami prawicowymi, kiedy to tuż po wstąpieniu Polski do UE w 2004, współorganizował pierwszy w Krakowie Marsz Tolerancji (marsz LGBTIQ+). Marsz ten został brutalnie zaatakowany przez środowiska faszystowskie a wielu z jego uczestników odniosło obrażenia.

W przyszłym roku odbędzie się kolejne seminarium EKES-u i mamy nadzieję, że gospodarzem tego prestiżowego wydarzenie zostanie nasz kraj.

Adam Rogalewski