1 kwietnia 2020 roku odbyło się posiedzenie prezydium Pan – Europejskiej Rady Regionalnej (PERC) Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych (MKZZ) z udziałem Adama Rogalewskiego wiceprzewodniczącego PERC i dyrektora wydziału międzynarodowego OPZZ.

Prezydium odbyło swoje pierwsze posiedzenie po wyborze nowych władz organizacji w grudniu ubiegłego roku, na którym przedstawiciel OPZZ został wybrany na prestiżowe stanowisko wiceprzewodniczącego tej organizacji.

PERC reprezentuje związki zawodowe z krajów Europy geograficznej oraz Azji Zachodniej, od Islandii do Kazachstanu i jest regionalnym ciałem statutowym MKZZ.

Członkowie prezydium omówili sytuację w swoich krajach oraz działania ich rządów w przeciwdziałaniu społeczno- ekonomicznym skutkom pandemii COVID- 19. Adam Rogalewski, przedstawił rozwój sytuacji w Polsce w związku z przyjętą ustawą antykryzysową ograniczającą niezależność dialogu społecznego i partnerów społecznych. Członkowie prezydium wyrazili solidarność z polskimi związkami zawodowymi oraz zapewnili o swoim wsparciu. Omówiona została również sytuacja na Węgrzech, gdzie w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego i zwieszeniem prac parlamentu zawieszony został również dialog społeczny.

PERC przyjął stanowisko, w którym między innymi wzywa rządy do:

- wprowadzenia rozwiązań gospodarczych wynegocjowanych w ramach dialogu społecznego, mających na celu przeciwdziałanie upadkowi przedsiębiorstw i ochronę przed bezrobociem;

- utrzymania poziomu dochodów wszystkich pracowników;

- rozszerzenia systemów ochrony socjalnej;

- opracowania tymczasowych środków ochrony zatrudnienia umożliwiających wszystkim pracownikom, w tym pracownikom nietypowym i prekaryjnym odpowiednie zabezpieczenie;

- zapewnienia zasiłku chorobowego od pierwszego dnia.

Więcej informacji o posiedzeniu prezydium na stronie PERC:

https://perc.ituc-csi.org/PERC-Steering-Committee-meeting

Adam Rogalewski,

Wiceprzewodniczący PERC i dyrektor wydziału międzynarodowego OPZZ