Penny Clarke, Wiceprzewodnicząca Europejskiej Federacji Związków Zawodowych Pracowników Usług Publicznych (EPSU) wzięła udział w ogólnopolskiej manifestacji OPZZ pod hasłem "Polska Potrzebuje Wyższych Płac", która odbyła się 22 września 2018 roku. Poniżej wystąpienie wiceprzewodniczącej przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego w Warszawie.


Manifestacja OPZZ ‘Polska potrzebuje wyższych płac!’

22 września 2018 WarszawaPrzywożę ze sobą pozdrowienia solidarnościowe Europejskich Związków Zawodowych Sektora Publicznego – EPSU. EPSU jest głosem 8 milionów pracowników sektora publicznego w Europie. Oni tak jak Wy pracują w szpitalach, ubezpieczeniach społecznych, administracji rządowej i wielu innych zawodach zapewniających wsparcie i opiekę dla ludzi w całej Europie.

Wspieramy postulat, że “Polska potrzebuje wyższych płac!”. Po latach zamrożenia i cięć płac, pracownicy potrzebują wyższych płac. To jest ogólnoeuropejski postulat i pracownicy w Czechach, na Węgrzech, Portugalii, Niemczech i innych krajach wspierają Was w tym. Wspieramy rokowania zbiorowe, w szczególności w Waszych sektorach.

Tak, jak dyskutowaliście podczas kongresu OPZZ w maju tego roku, płace w Polsce – jak wszędzie indziej – w sektorze publicznym i prywatnym nie były wyrównywane wraz ze wzrostem w gospodarce. Jest wiele umów o prace na czas określony, jak i umów prekaryjnych. Pozorne samozatrudnienie kwitnie, w szczególności wśród pracowników nisko opłacanych i na stanowiskach niepewnych. Różnice płac pomiędzy kobietami i mężczyznami stale rosną. Badania wykonane przez EPSU wykazały, że przepaść płacowa pomiędzy kobietami i mężczyznami wzrosła w Polsce z 4,9% w 2010 r. na 7,1% w 2017 r. Kobiety zasługują na wyższe płace!

Za niskie płace są nie tylko niesprawiedliwe, ale i krótkowzroczne. Polska w coraz większym stopniu jest konfrontowana z „drenażem mózgów”, braku wykwalifikowanej siły roboczej i prekaryjnymi warunkami pracy. Będzie to miało wpływa na rozwój społeczno-ekonomiczny, godną pracę, inwestycje w wysokiej jakości usługi publiczne dla wszystkich.

Dostęp do dobrej edukacji i umiejętności, służbę zdrowia, opiekę nad dziećmi i osobami starszymi lub transport publiczny to podstawy bardziej równych i spójnych społeczeństw. Godna praca w sektorze usług publicznych to warunek zasadniczy dla wysokiej jakości usług publicznych.

Mamy wiele argumentów na rzecz wyższych płac dla pracowników. Liberalna ideologia, która popiera niskie płace dla wielu i wysokie (nieopodatkowane) dochody dla niewielu musi być zwalczana. Potrzebna nam jest moc i siła dobrze uzasadnionych argumentów, ale musimy się również mobilizować, tak jak dzisiaj i tak, jak ma to miejsce w wielu innych krajach. Zwyciężyć musi inna ideologia: taka, która stawia sprawiedliwość społeczną, równość i wartości etyczne ponad rynki i zyski. Tak, która na pierwszym miejscu stawia pracowników i obywateli i wzmacnia demokratyczne podstawy naszych społeczeństw, włączając w to dialog społeczny z pracodawcami i rządami, w tym samorządami.

W EPSU walczymy z Wami właśnie o to. Łączymy związki ponad granicami i solidarnie, tworzymy sojusze na rzecz tych samych postulatów. Jesteśmy z różnych krajów, ale postulaty mamy te same.

Wspólnie możemy przyczynić się do nasilenia siły zmian, o które dziś walczycie tutaj w Warszawie.

Wspólnie za lepsze wynagrodzenia i warunki pracy!!!