Europejscy Partnerzy Społeczni, największe centrale związków zawodowych i organizacje pracodawców zdecydowanie protestują przeciwko ingerencji w niezależność tej najważniejszej instytucji dialogu społecznego w Polsce. W tej sprawie wystosowali pismo do Przewodniczącego Rady Europejskiej:


Szanowny Panie Prezydencie,

Zostaliśmy poinformowani przez naszych polskich członków o przyjęciu przez polski parlament nowego aktu prawnego umożliwiającego premierowi dowolne odwoływanie członków Rady Dialogu Społecznego w trakcie epidemii Covid-19.

Rozumiemy, że postanowienia w tej sprawie zostały zawarte w ustawie o szczegółowych rozwiązaniach prawnych związanych z zapobieganiem i zwalczaniem wirusa Covid-19.

Partnerzy społeczni reprezentujący największe związki zawodowe i organizacje pracodawców w Radzie Dialogu Społecznego, już w sobotę zaprotestowali przeciwko poważnej „ingerencji w niezależność tej ważnej instytucji dialogu społecznego w Polsce”. Wydali wspólny list podpisany przez: Solidarność, OPZZ, Forum Związków Zawodowych, Konfederację Lewiatan, Pracodawców RP, Business Centre Club, Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Związek Rzemiosła Polskiego (w załączeniu).

Autonomia partnerów społecznych jest integralną częścią dialogu społecznego gwarantowaną przez prawo międzynarodowe i europejskie. Ponadto dialog społeczny jest kluczowym instrumentem w walce z gospodarczymi i społecznymi konsekwencjami Covid-19, a rządy w całej Europie powinny wspierać partnerów społecznych w celu odniesienia sukcesu w tym ważnym przedsięwzięciu.

Jako europejscy partnerzy społeczni jesteśmy bardzo zaniepokojeni tą sytuacją i zwróciliśmy się już do Komisji Europejskiej o natychmiastowe wsparcie, ponieważ uważamy, że nowe prawo nie szanuje podstawowych wartości Unii Europejskiej. W związku z tym wzywamy również Pana Prezydenta do rozpoczęcia dyskusji z rządem polskim w celu natychmiastowego wycofania nowych przepisów. Pomogłoby to zaradzić niedopuszczalnemu naszym zdaniem zagrożeniu dla autonomii partnerów społecznych.

Z poważaniem,

Europejskie związki zawodowe: (ETUC) Europejska Konfederacja Związków Zawodowych.

Europejskie organizacje pracodawców: Business Europe, CEE, SME United.


Oryginał pisma dostępny do pobrania poniżej: