Wydział Międzynarodowy podsumowuje swoje działania w 2018 roku

W związku ze zbliżającym się końcem bieżącego roku, Wydział Międzynarodowy OPZZ (Adam Rogalewski, Piotr Ostrowski do czerwca 2018 i Katarzyna Duda od listopada 2018) przygotowali najważniejsze naszym zdaniem osiągnięcia.

Poniższa lista nie stanowi sprawozdania, tylko wybrane naszym zdaniem sukcesy OPZZ i europejskich związków zawodowych na arenie europejskiej.

Należy również podkreślić, OPZZ poprzez swoich przedstawicieli w Europejskim Komitecie Ekonomiczno- Społecznym (EKES)(Adam Rogalewski, Sławomir Broniarz oraz Dariusz Potyrała) również aktywnie reprezentowali polskich pracowników i pracownice w Europie. Kolega Rogalewski uczestniczył w grupach analitycznych przygotowujących opinie dotyczące większości projektów Komisji Europejskiej wprowadzających w życie zasady Europejskiego Filara Praw Socjalnych (chociażby opinia o Europejskim Urzędzie Pracy, czy Dyrektywa w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy). Kolega Rogalewski był również współ-sprawozdawcą opinii EKES o przyszłej strategii UE na rzecz młodzieży.

  1. Rewizja dyrektywy o pracownikach delegowanych uchwalona pod koniec maja przez Parlament Europejski. Wprowadza ona zasadę równą płaca za równą pracę w tym samym miejscu w stosunku do pracowników delegowanych (jeden z postulatów OPZZ) i stanowi ważny krok na drodze do wprowadzenie tej zasady do wszystkich pracowników w Europie.
  2. Kongres OPZZ z uczestnictwem wielu gości międzynarodowych. W tym istotne przemówienia Luki Visentiniego, doceniającego rolę OPZZ w Polsce oraz w Brukseli. Mottem tegorocznego kongresu było hasło Polska potrzebuje wyższych płac – nawiązujące do kampanii Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ) Europa potrzebuje wyższych płac.
  3. Demonstracja na rzecz wyższych płac 22 września z udziałem gości międzynarodowych – w tym Esther Lynch- sekretarza konfederalnego EKZZ oraz Penny Clark zastępcę sekretarza generalnego EPSU (Europejska Federacja Pracowników Usług Publicznych) z ogromnym poparciem europejskich związków zawodowych(listy wyrażające poparcie dla demonstracji oraz inne formy poparcia w ramach akcji #mamdosc Polska potrzebuje wyższych płac.
  4. Akcja wsparcia dla strajkujących kolegów w PLL Lot w październiku. Przewodniczące Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych i Grupy pracowników w EKES jak również przewodniczący EKZZ na prośbę wydziału międzynarodowego OPZZ wysłali list do premiera RP żądający przywrócenia do pracy związkowców oraz rozpoczęcia negocjacji. Wiele europejskich związków zawodowych wysłało podobne listy lub w inny sposób wyraziło swoje poparcie dla strajkujących kolegów.
  5. Spotkanie w Berlinie 19 września podczas szczytu polsko- niemieckich związków zawodowych oraz zawarcie istotnego wspólnego stanowiska w sprawie kwestii klimatycznych w związku z konferencją klimatyczną w Katowicach.
  6. Rozpoczęcie przez EKZZ kampanii na rzecz konwergencji wynagrodzeń w Europie- nasze uczestnictwo w konferencji w Sofii, jak również listy w tej sprawie do Premiera RP.
  7. Uchwalanie przez Parlament Europejski 15 listopada dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy. Dyrektywa umożliwia skuteczną walkę ze śmieciowym zatrudnieniem oraz rozszerza zakres informacji, które muszą się znaleźć w umowie o pracę. Gwarantuje prawo do przejścia z umowy na pół- etatu na cały etat jak również zabronienie niepłatnych praktyk.
  8. Uchwalenie przez Parlament Europejski w lutym dyrektywy o łączeniu życia zawodowego z prywatnym– wydłużająca urlop ojcowski do 4 miesięcy.
  9. Ustanowienie Europejskiego Urzędu Pracy.

Punkty od 7 do 9 to wprowadzenie w życie niektórych postanowień Europejskiego Filaru Praw Socjalnych.