Eurostat przedstawił dane dotyczące odsetka pracowników zatrudnionych na czas określony w Unii Europejskiej (UE) w 2018 r. W ubiegłym roku pracownicy tymczasowi w wieku 15–64 lat stanowili 14,1% ogólnej liczby pracowników w tej grupie wiekowej. W ostatnich latach udział ten oscylował wokół 14%, osiągając poziom 14,3% w 2017, był to najwyższy poziom od 2007 r.

W 2018 r. najwięcej pracowników było zatrudnionych tymczasowo w Hiszpanii (26,9%). Udział zatrudnienia tymczasowego był nieco niższy w Polsce (24,3%), Portugalii (22,0%) i Holandii (21,2%). Państwa członkowskie UE, w których zatrudnienie tymczasowe wynosi mniej niż 5%, to Rumunia (1,1%), Litwa (1,6%), Łotwa (2,7%), Estonia (3,5%) i Bułgaria (4,0%).

W całej UE odsetek pracowników zatrudnionych na czas określony był wyższy wśród młodszych pracowników. Dla osób w wieku od 15 do 24 lat udział ten wynosił 43,3% w porównaniu z 12,1% dla osób w wieku od 25 do 54 lat i 6,6% dla osób w wieku od 55 do 64 lat. Odsetek kobiet w wieku 15–64 lat zatrudnionych na czas określony w UE w 2018 r. wynosił 14,7%, w porównaniu z 13,6% dla mężczyzn. OPZZ stoi na stanowisku, że państwo powinno aktywnie działać na rzecz promocji stabilnego zatrudnienia na czas nieokreślony.