Na zdjęciu Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans przemawiąjący na posiedzeniu EKZZ.


W dniu 24 kwietnia 2019 r. odbyło się ostatnie przed majowym kongresem Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ) posiedzenie Komitetu Wykonawczego EKZZ. OPZZ reprezentował Adam Rogalewski, p.o. dyrektora wydziału międzynarodowego.

Z liderami europejskich związków zawodowych spotkał się Frans Timmermans, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i kandydat na jej przewodniczącego z ramienia Partii Europejskich Socjalistów i Demokratów w zbliżających się wyborach europejskich. Przewodniczący Timmermans przedstawił program wyborczy swojej partii z punktu widzenia związków zawodowych. Na szczególne uwzględnienie z punktu widzenia OPZZ zasługują postulaty dotyczące harmonizacji w górę wynagrodzeń w Europie – a więc zasada Europa potrzebuje wyższych płac – wprowadzenie europejskiej płacy minimalnej, czy walka ze zróżnicowaniem wynagrodzenia ze względu na płeć.

Adam Rogalewski przedstawiając sytuację w Polsce poinformował członków EKZZ o strajku nauczycieli - był to 17 dzień strajku. Związkowcy brawami wyrazili swoją solidarność ze strajkującym nauczycielami.

Liderzy związkowi przyjęli dwa stanowiska. Pierwsze dotyczące zasad etycznych w sprawie sztucznej inteligencji, jak również polityki klimatycznej: główne żądania EKZZ dotyczące sprawiedliwej transformacji i ochrony klimatu przed zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Przyjęto również ostatnie poprawki dotyczące programu EKZZ, który będzie poddany głosowaniu na majowym kongresie. Z punktu widzenia OPZZ, szczególnie ważny jest zapis dotyczący promowania europejskich układów zbiorowych pracy oraz ram prawnych do zawierania ponadnarodowych porozumień zakładowych w międzynarodowych firmach.