W dniach od 15 do 16 maja br. odbyło się posiedzenie plenarne Europejskiego Komitetu Ekonomiczno–Społecznego. W Komitecie OPZZ reprezentują koledzy: Sławomir Broniarz (ZNP), Dariusz Potyrała (ZZGwP) oraz Adam Rogalewski p.o. dyrektora Wydziału Międzynarodowego OPZZ.

Członkowie Komitetu spotkali się m.in. z komisarz UE ds. konkurencji Margrethe Vestager w ramach debaty na temat wyzwań dla nowej Komisji Europejskiej i nowego Parlamentu Europejskiego w dziedzinie polityki konkurencji, zwłaszcza w kontekście gospodarki cyfrowej i zrównoważonego rozwoju. Spotkano się również z przedstawicielami nauki i społeczeństwa obywatelskiego w ramach debaty nad antysemityzmem w Europie.

Komitet przyjął ponadto ważne z punktu widzenia polskich pracowników, następujące opinie:

  • Skoordynowany plan działania w sprawie sztucznej inteligencji
  • Kwestie związane z równouprawnieniem płci (opinia z inicjatywy własnej)
  • Wkład przedsiębiorstw gospodarki społecznej w bardziej spójną i demokratyczną Europę (opinia rozpoznawcza na wniosek prezydencji rumuńskiej)
  • Komunikat w sprawie jednolitego rynku.

Wszystkie opinie dostępne są w języku polskim na stronie komitetu:

https://www.eesc.europa.eu/

Miło nam również poinformować, że kolega Rogalewski został rekomendowany na członka grupy przygotowującej opinię o ewentualnym rozszerzeniu zakresu głosowania większościowego w sprawach społecznych w Unii Europejskiej.


Na zdjęciu Adam Rogalewski zabiera głos podczas dyskusji nad opinią: Przemiany gospodarcze, technologiczne i społeczne w zakresie zaawansowanych usług zdrowotnych dla osób starszych.