W związku z działaniami Gazety Polskiej, która w dniu 24 lipca 2019 r. wydała tygodnik z naklejkami ""Strefa wolna od LGBT"", Powszechny Związek Robotników z Hiszpanii wysłał do Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych list solidarnościowy o następującej treści:

""Drodzy koledzy,

Dziś dowiedzieliśmy się o homofobicznej akcji „Gazety Polskiej”.

Przekazujemy wam wyrazy solidarności w związku z tymi atakami na społeczność LGBT w waszym kraju, które stanowią niedopuszczalny atak na prawa człowieka, zasady i wartości Unii Europejskiej i klasy robotniczej.

W Hiszpanii również obserwujemy ostatnio ataki na tę grupę i musimy być zjednoczeni oraz czujni. Nie można lekceważyć zasady wolności słowa, lecz konieczna jest ochrona zasady niedyskryminacji i zwalczanie mowy nienawiści.

Z wyrazami solidarności"". 

KD