W ramach realizowanego przez FZZ Metalowcy projektu „ Delegowanie pracowników. Promocja międzynarodowej współpracy między związkami zawodowymi dla poprawy wiedzy na temat dyrektywy 96/71/EC, w dniach 18-20 czerwca 2018 w Skopje (Macedonia) miała miejsce konferencja podsumowująca.

W konferencji uczestniczyło 14 osób z siedmiu krajów . Polski, Serbii, Bułgarii, Macedonii, Rumunii, Łotwy, oraz Hiszpanii. 

Głównym celem projektu jest podniesienie wiedzy na temat poziomu wdrożenia Dyrektywy 97/71/EC oraz Dyrektywy 2014/67/EU w krajach partnerskich. Projekt pomaga zrozumieć sytuację i problemy związane z delegowaniem pracowników, wspólną analizę zakresu dyrektyw, sprawdzenia czy realnie chronią one pracowników i czy ich zapisy są stosowane w praktyce. Na zakończenie konferencji organizacje uczestniczące w konferencji podpisały umowę potwierdzającą gotowość do współpracy i przekazywania informacji o pracownikach delegowanych między organizacjami.

Polskich związkowców reprezentowali członkowie Zarządu FZZ Metalowców i Hutników Grzegorz Bor oraz Magdalena Dura.

www.federacja-metalowcy.org.pl