W ciągu ostatnich 15 lat nastąpił w Albanii intensywny rozwój przedsiębiorstw prowadzących telefoniczną obsługę klienta. Szacuje się, że w kraju działa ok. 800 firm call-center, które oficjalnie zatrudniają 30 000 Albańczyków. Firmy obsługują między innymi międzynarodowe korporacje, takie jak Amazon i Apple. Albania jest dla firm z tego sektora atrakcyjnym miejscem do prowadzenia działalności z powodu niskich kosztów pracy. Płaca minimalna w 2019 r. wynosi w Albanii 208 euro.

Firma francuska Teleperformance posiada ponad 340 centrów obsługi klienta w 74 krajach i zatrudnia ponad 217 000 pracowników. 11 lat temu utworzyła swoje centrum w Albanii. Albańczycy obsługują klientów posługując się językiem włoskim, angielskim, francuskim i niemieckim, a nawet tureckim, otrzymując wynagrodzenia w wysokości od 1 do 2,50 euro za godzinę. Płace różnią się w zależności od pracodawcy. W większych firmach jest możliwość uzyskania wynagrodzenia do 300 euro miesięcznie, czyli kwoty zbliżonej do przeciętnego wynagrodzenia w Albanii. W porównaniu do innych firm z tego sektora pensje w Teleperformance nie są na najniższym poziomie. Besmir Mal, jeden z pracowników, stwierdził: „Teleperformance oferuje lepsze warunki pracy, niż inne call-center ale chcę tych samych praw, które mają pracownicy firmy w innych częściach Europy wykonujący tę samą pracę”. W celu poprawy sytuacji zatrudnionych wziął udział w utworzeniu związku zawodowego Solidariteti.

Zadaniem stojącym przed Solidariteti jest wywarcie wpływu na zmianę społecznej recepcji związków zawodowych. Organizacje te są postrzegane krytycznie z powodu negatywnych wspomnień dotyczących współpracy związków z partiami politycznymi. Aby zapobiec wikłaniu się związkowców w działalność polityczną w statucie organizacji wpisano, że żaden z członków nie może zajmować stanowiska w partii politycznej. Twórcy związku podkreślają w związku z tym, że „Po raz pierwszy stworzono związek całkowicie niezależny, apolityczny”.

Powstanie Solidariteti jest niewątpliwym sukcesem i daje nadzieję na podwyżki płac we wiodącym na rynku międzynarodowym dostawcy usług outsourcingu contact center.

KD