15 października 2019 roku w siedzibie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego odbyła się prezentacja reportu przygotowanego przez Adama Rogalewskiego, dyrektora wydziału międzynarodowego oraz Karola Florka, dotyczącego przyszłości opieki całodobowej w Europie.

Raport analizuje sytuacje w pięciu krajach członkowskich UE: Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii, Włochach i Polsce i zawiera rekomendacje dotyczące uregulowania sektora opieki całodobowej. Szczególnie ważna jest profesjonalizacja opiekunek, uregulowanie tego zawodu również jeśli chodzi zapłatę z godziny pracy oraz wprowadzenie zasad uczciwej konkurencji.

Raport spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem przez Komisję Europejską a jej przedstawiciel Ana Carla Pereira stwierdził, że jego publikacja pojawiła się w bardzo ważnym czasie. W Europie mieszkają około 102 miliony osób starszych niż 65 lat a za 25 lat ta liczba zwiększy się o przeszło 25 procent. Komisja rozpoczyna bowiem pracę nad strategią dotyczącą wyzwań demograficznych i starzenia się społeczeństwa.

Uwagi przedstawione w raporcie kolegi Rogalewskiego i Florka, zostaną wzięte pod uwagę w przygotowaniu przyszłej strategii Komisji. Strategii, która powinna zwrócić uwagę na pracowników opieki całodobowej i zapewnić im dobrej jakości pracę po to żeby zapewnić obywatelom europejskim opiekę dobrej jakości.

Raport zostanie uzupełniony o uwagi przedstawione podczas prezentacji i opublikowany pod koniec tego roku. 

AR