OPZZ na kongresie Szwajcarskiej Konfederacji Związków Zawodowych SGB

W dniach od 30 do 1 grudnia b.r odbył się w Szwajcarii 56 kongress Szwajcarskiej Konfederacji Związków Zawodowych (SGB). OPZZ reprezentowany przez kolegę Adam Rogalewski. SGB jest największą szwajcarską konfederacją związków zawodowych o podobnym do OPZZ-u profilu lewicowym i podobnej ilości członków (około 350,000). Największą organizacją członkowska SGB jest związek zawodowy Unia, z którym bardzo blisko współpracował OPZZ poprzez kolegę Adam Rogalewski.

Adam Rogalewski komentując obrady kongresu powiedział:

Pomimo tego, że Szwajcaria jest krajem bogatszym a związki silniejsze (przeszło 50 procent zatrudnionych objętych układami zbiorowymi pracy) obserwując dokumenty kongresowe, jak również debatę kongresową można stwierdzić, że mamy podobne problemy. Spadająca wartości emerytur, zwiększająca się liczba ubogich pracujących, zwiększająca się liczba umów prekarycznych, czy chociażby problemy związane z cyfryzacją i robotyzacją.

W związku z ustąpieniem przewodniczącego Paula Rechsteinera po przeszło 20 sprawowania funkcji, na nowego przewodniczącego został wybrany Pierre-Yves Maillard. Pierre- Yves podobnie jak Paul jest politykiem szwajcarskiej partii socjalistycznej SP i doświadczonym działaczem związkowym.

Kongres uchwalił także, że 14 czerwca odbędzie się powszechny strajk kobiet w Szwajcarii. Szwajcaria jest największą różnicą wynagrodzeń w Europie, wynoszącym około 20 procent.

Więcej informacji o kongresie na stronie SGB:

https://www.sgb.ch/themen/gewerkschaftspolitik/artikel/details/sgb-beschliesst-projekte-zur-staerkung-der-kaufkraft-neuer-praesident-gewaehlt/?fbclid=IwAR08DDhgOoWEBj7GQCSnHPz4wEyYcp1vE-VyUeW4uY5R79ovPocj-RU2ueM

Adam Rogalewski