Szwecja należy do państw z najwyższym wskaźnikiem zorganizowania pracowników, dlatego wiedza i informacje o najlepszych praktykach działania, które zbieramy w trakcie trwającej właśnie w Akesberga konferencji są dla nas szczególnie ważne.

Na trzydniowej konferencji dotyczącej udziału związków zawodowych w zwiększaniu jakości zatrudnienia i efektywnego przechodzenia z edukacji na rynek pracy Komisja Młodych OPZZ reprezentują Maciej Łapski, Mateusz Nabiałczyk i Marcin Dylowicz.

"Dzielimy się doświadczeniami z koleżankami i kolegami ze Szwecji i z całej Europy. Zdobytą wiedzę przełożymy na działania w Polsce." - mówił przewodniczący KM OPZZ Maciej Łapski.