W liście do rządu z 11 stycznia 2019 r. Kongres Związków Zawodowych Zimbabwe (ZCTU) wyraził głębokie zaniepokojenie podwyżką cen towarów i usług. W piśmie nakreślono konkretne środki mające na celu zaradzenie tej sytuacji i ostrzeżono przed perspektywą strajku generalnego. Następnego dnia rząd, bez konsultacji, ogłosił wzrost cen paliw o 150%.


"Byliśmy zszokowani, że rząd nakłada na ubogich, zwykłych mężczyzn i kobiety tego kraju, dodatkowy ciężar do udźwignięcia" - wyjaśnił Peter Mutasa, prezes ZCTU. Ostatnie działania rządu zagrażają bezpieczeństwu żywnościowemu i powodują, że koszty transportu stają się zaporowe.

14 stycznia związki zawodowe wezwały do wyrażenia powszechnego niezadowolenia z polityki rządu doprowadzającej pracowników i ich rodziny do ubóstwa. W odpowiedzi na trzydniowy, pokojowy przestój w pracy, do którego nawoływał ZCTU, Policja otworzyła ogień do ludzi pracy protestujących przeciwko rosnącym kosztom utrzymania w Zimbabwe. Eskalacja przemocy oraz użycie ostrej amunicji doprowadziło do śmierci co najmniej dwóch protestujących. Sharan Burrow, Sekretarz Generalna Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych (MKZZ), potępiła działania rządu Zimbabwe:

"Represje rządu Zimbabwe w stosunku do jego własnego narodu są oburzające. Nadzieja, która towarzyszyła upadkowi reżimu Mugabe, przerodziła się w rozpacz, gniew i niepokój, gdy ludziom pracy przyszło zapłacić za rachunki wynikające z porażki polityki gospodarczej Prezydenta Mnangagwa. Wynagrodzenia nie nadążają za inflacją, co powoduje, że rodziny pracujące popadają w ubóstwo. Rząd musi natychmiast zakończyć stosowanie przemocy wobec protestujących i podjąć rozmowy ze związkami zawodowymi, aby znaleźć pokojowe rozwiązanie”.

MKZZ wzywa do natychmiastowego zakończenia przemocy i solidaryzuje się z pracownikami Zimbabwe oraz ich żądaniami:

  • położenia kresu kryzysowi gospodarczemu i obciążaniu pracowników;
  • przywrócenia cen paliw sprzed podwyżki;
  • płacenia pracownikom w dolarach amerykańskich, aby nie ponosili kosztów słabości waluty Zimbabwe.


[oprac. K. Duda]


[Źródło: https://www.ituc-csi.org/Violent-Repression-Work-Stoppage-Zimbabwe?fbclid=IwAR1n6kYBBkwUYHqiBi5Tt93roPizQmbIgWWzoDPLD3FIE9kLXiTDVoIL4dU&lang=en ]