W tym tygodniu zostali wyznaczeni współsprawozdawcy Parlamentu Europejskiego ds. dyrektywy w sprawie odpowiednich minimalnych wynagrodzeń w UE. Są to Agnes Jongerius, koordynator Grupy S&D w Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (z Holandii) oraz Dennis Radtke, koordynator Grupy EPL (Niemcy).

Wyznaczono również kontrsprawozdawców z innych grup politycznych. Są to: SEMEDO Monica (Renew - Luksemburg), BILDE Dominique (ID - Francja), SATOURI Mounir (Greens/EFA - Francja), RAFALSKA Elżbieta (ECR - Polska), DEMIREL Özlem (GUE/NGL - Niemcy).

Poniżej przedstawiamy oświadczenie współsprawozdawców Parlamentu Europejskiego ds. dyrektywy w sprawie odpowiednich minimalnych wynagrodzeń w UE, który zostało opublikowane na stronie EKZZ (Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych) w dniu dzisiejszym.

"Każdy pracownik w Europie powinien zarabiać na godne życie. Smutna rzeczywistość jest jednak taka, że praca nie jest już opłacalna dla zbyt wielu osób. Musimy pilnie zająć się problemem ubóstwa pracujących. W czasie pandemii pracownicy pierwszej linii tacy jak pracownicy supermarketów, opiekunowie domowi, pracownicy poczty i opiekunowie do dzieci, utrzymywali nasze społeczeństwa na powierzchni. Najwyższy czas, aby lepiej docenić ich pracę; dlatego też płace minimalne muszą być sprawiedliwe.

Najlepszym sposobem na zapewnienie sprawiedliwych płac i godnych warunków pracy jest wzmocnienie partnerów społecznych i dialogu społecznego. Układami zbiorowymi należy objąć większą liczbę pracowników, a my musimy inwestować w budowanie potencjału związków zawodowych w całej Europie. Proponowana dyrektywa w sprawie płac minimalnych daje nam szansę, aby to uczynić.

Potrzebujemy realnego wzrostu płac, musimy zatrzymać spiralę niezdrowej konkurencji w zakresie kosztów pracy i musimy osiągnąć konwergencję społeczną w górę dla wszystkich. Gdy pracownik nie jest objęty układem zbiorowym, płaca minimalna powinna zapewniać dochód wystarczający, by związać koniec z końcem. Nie powinno być żadnych potrąceń od płacy minimalnej, a zwolnienia muszą być ograniczone do minimum.

Godziwe płace są podstawowym elementem europejskiego filaru praw socjalnych. Teraz nadszedł czas na wdrożenie tej zasady, a my jesteśmy gotowi uchwycić tę wyjątkową okazję. Chcemy jeszcze bardziej wzmocnić wniosek Komisji we współpracy z kontrsprawozdawcami z innych grup politycznych. Liczymy na to, że portugalska prezydencja Rady Europejskiej zrobi to samo. Jest to historyczna szansa dla Europy socjalnej i ogromna szansa na przeniesienie Europy na nowy poziom polityczny."