2 października gościliśmy w OPZZ 10-osobową duńską delegację z grupy zadaniowej przeciwko dumpingowi socjalnemu kopenhaskiego urzędu miasta. Wizytę studyjną poprowadzili Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Bogdan Grzybowski oraz Dyrektor Wydziału Prawnego Paweł Śmigielski.
Duńczycy byli zainteresowani specyfiką polskiego rynku pracy, w tym przede wszystkim zagadnieniem polskiej płacy minimalnej oraz kwestii napływu migrantów zarobkowych. Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Bogdan Grzybowski w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na problemy związane z brakiem uregulowania polityki migracyjnej w Polsce, dumpingiem społecznym oraz negatywnym zjawiskiem ”flexurity”, czyli problemem zbytniej elastyczności zatrudnienia na polskim rynku pracy (umowy cywilno-prawne). Ta niestabilność zatrudnienia i niskie płace to główny czynnik poszukiwania przez Polaków pracy za granicą. Dyrektor zaprezentował także metody wspierania polskich pracowników za granicą i strategię działania OPZZ na rzecz takich osób. Z kolei Dyrektor Wydziału Prawnego Paweł Śmigielski omówił główne wyzwania pracowników w Polsce, zwrócił uwagę m.in. na problem sporów w zakładach pracy oraz mały udział układów zbiorowych pracy na rynku pracy.
Pytania delegacji duńskiej dotyczyły głównie specyfiki polskiego rynku pracy, kwestii wynagrodzeń migrantów z Ukrainy i ich pozycji na polskim rynku pracy, a także ochrony migrantów  zarobkowych ze strony związków zawodowych w Polsce.
JJ