W listopadzie br. zorganizowano w Budapeszcie seminarium dla prawników oraz liderów związkowych z zakresu korzystania ze standardów Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz wykorzystania tychże standardów jako mechanizmów kontrolnych.

W seminarium wzięli udział reprezentanci takich krajów, jak: Bułgaria, Chorwacja, Rumunia, Serbia, Ukraina, Czarnogóra, Słowenia, Litwa, Łotwa, Węgry, Czechy, Słowacja, Mołdawia oraz Polska. OPZZ był reprezentowany przez Kol. Jacka Dubińskiego – przewodniczącego Federacji ZZM i R, szefa Zachodniopomorskiej OPZZ.

Kol. Magnus Berge /ACTRAV/ przedstawił wyzwania jakie stoją przed związkami zawodowymi centralnej i wschodniej Europy. Zadania wynikające, m.in. z przyjętych przez państwa standardów Międzynarodowej Organizacji Pracy – rola związków zawodowych w kontroli przestrzegania tychże standardów.

Z kolei Victor Ricco, w znakomity i obrazowy sposób przedstawił związkowcom System MOP wraz z całym mechanizmem kontrolnym.

Przypomniano, na wstępie, o czym często zapominamy trójstronność Międzynarodowej Organizacji Pracy. Ta trójstronność, wyrażając się w strukturze MOP to:

 • Konferencja/ Sesja MOP: pracownicy – 1 delegat, rządy – 2 delegatów i pracodawcy – 1 delegat
 • Komitet Zarządzający /Governing Body/: pracownicy – 13, rządy – 28, pracodawcy – 14 członków.
 • Biuro MOP

Wyjątkowo obrazowo pokazany regularny system kontroli w postaci:

- Komitetu Ekspertów MOP /CEAC/

- Komitetu Standardów MOP /CAS/

wraz z praktycznym ukazaniem strategii wynikającej z kalendarza funkcjonowania MOP pozwolił zebranym na przełożenie zasad wynikających z szeregu podstawowych konwencji MOP na praktyczne ich wykorzystanie w obronie praw pracowniczych w danym kraju.

Te podstawowe konwencje to: C 87. C 98, C29, C 100, C105, C 111, C 138, C81, C 122, C 129 oraz C 144

Specjalnym mechanizmem kontrolnym jest Komitet Wolności Zrzeszania się /FOA/.

Kolejne prezentacje prowadzone przez ekspertów ACTRAV: Cristine Mihes, Kenichi Hirose dotyczyły:

 • Dyskryminacji w pracy.
 • Płac C 95 i C 131.
 • Różnic w prowadzeniu skarg związkowych wg. Systemów standardowego i specjalnego.

Uczestnicy seminarium z nw. krajów przedstawili krótkie informacje dotyczące:

 • Mołdawia i Ukraina – sprawa w CAS dotycząca inspekcji pracy
 • Czechy – dyskryminacji
 • Serbia – trójstronnego dialogu

Każdy panel kończył się ożywioną i interesującą dyskusją. Dość powiedzieć, że porównanie polskiego dialogu społecznego do balu na Titanicu zakończonego katastrofą w postaci zderzenia z górą lodową znalazło pełne zrozumienie wśród uczestników seminarium

Finałowym akcentem seminarium były warsztaty polegające na przeprowadzeniu, za pomocą instrumentarium MOP spraw/ skarg dotyczących:

 • Wyrzucenia z pracy lidera związkowego.
 • Zerwania/ odrzucenia negocjacji układu zbiorowego.

Zadania te przy bieżącej korekcie Kol. Ricco zostały wykonane i na pewno stanowią znakomity bagaż praktyczny wyniesiony przez uczestników seminarium.

Całość podsumowałbym dość szczególnym wnioskiem stwierdzającym, że polskie związki zawodowe, w tym nasz OPZZ w minimalnym stopniu wykorzystują instrumentarium MOP w walce prawa pracownicze. I to należałoby w naszej praktyce zmienić.

Jacek Dubiński