Senacka Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej negatywnie odniosła się na swoim dzisiejszym posiedzeniu do stanowiska rządu i poparła w głosowaniu treść Dyrektywy o adekwatnych płacach minimalnych w Unii Europejskiej. W grudniu rząd poprała w tej kwestii sejmowa Komisja ds. Unii Europejskiej. W imieniu OPZZ głos zabrał wiceprzewodniczący Piotr Ostrowski.

Przypomnijmy: Dyrektywa o adekwatnych płacach minimalnych w Unii Europejskiej to ważny mechanizm na rzecz zapewniania wszystkim pracownikom w Europie godziwych wynagrodzeń a także istotny krok naprzód w kwestii wzmocnienia rokowań zbiorowych i układów zbiorowych pracy. Obecnie trwają prace nad projektem w Parlamencie Europejskim. Polski rząd jest przeciwny Dyrektywie. OPZZ od dawna aktywnie działa na forum krajowym i europejskim na rzecz przyjęcia Dyrektywy.

Stanowisko popierające Dyrektywę, przeciwne opinii Komisji sejmowej i rządu, zostanie przez Senat przesłane do Komisji Europejskiej, Rady i Parlamentu Europejskiego.

Piotr Ostrowski