W dniach 4-6 czerwca br. odbyło się spotkanie przedstawicieli grupy komunikacji Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego (EKES) w Bukareszcie. Na spotkaniu obecny był Adam Rogalewski, członek grupy komunikacyjnej, radca OPZZ ds. międzynarodowych.

Na spotkaniu, oprócz kwestii dotyczących zadań prezydencji Rumuńskiej w Unii Europejskiej w pierwszej połowie 2019 roku oraz poprawienia komunikacji w sprawach europejskich pomiędzy instytucjami europejskimi a obywatelami, członkowie EKES spotkali się z przedstawicielami rządu i parlamentu rumuńskiego. Rumunia, podobnie jak Polska, boryka się z problemami niskich wynagrodzeń oraz odpływem wykwalifikowanej siły roboczej do bogatszych krajów UE.

Adam Rogalewski zabierając głos podczas spotkania z przedstawicielem Ministerstwa Spraw Zagranicznych podkreślił potrzebę wspólnych działań krajów Europy Wschodniej na rzecz większej konwergencji wynagrodzeń i warunków społeczno – ekonomicznych w UE. Właśnie dlatego Europejska Konfederacja Związków Zawodowych powołała Europejski Sojusz na Rzecz Konwergencji Płac, którego tekst zostanie oficjalne ogłoszony pod koniec czerwca w Sofii.

Więcej informacji o sojuszu: http://www.opzz.org.pl/aktualnosci/swiat/w-europie...

Uczestnicy spotkania zdecydowali, że miejscem konferencji EKES dotyczących mediów i społeczeństwa obywatelskiego będzie Warszawa. Jest to duże wyróżnienie dla Polski, tym bardziej że właśnie wtym roku obchodzimy setną rocznicę odzyskania niepodległości. Przewidywany termin konferencji to listopad bieżącego roku.

Więcej informacji o spotkaniu znajduje się na stronie EKES: www.eesc.europa.eu

Adam Rogalewski


Na zdjęciu: Adam Rogalewski podczas spotkania w przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Bukareszcie.