W dniu 17 grudnia 2020 roku odbyło się spotkanie Kierownictwa OPZZ z Europosłami Lewicy. W spotkaniu uczestniczyli następujący Europosłowie: Leszek Miller, Marek Belka, Bogusław Liberadzki oraz Marek Balt.

OPZZ reprezentowali Andrzej Radzikowski, Piotr Ostrowski, Barbara Popielarz oraz Adam Rogalewski i Katarzyna Pietrzak.

OPZZ przedstawiło swoje uwagi dotyczące zaproponowanej przez Komisję inicjatywy wprowadzenia Europejskiej Płacy Minimalnej w listopadzie 2020 r. Inicjatywa, która realizuje jeden z postulatów OPZZ, wymaga jednak uzupełnienia, jeśli chodzi o elementy dotyczące wysokości płacy. W tym celu wysłaliśmy Europosłom nasz list z propozycją wniesienia zmian do projektu dyrektywy (list w załączeniu). Europosłowie zgodzili się z uwagami OPZZ, stwierdzając, że wniosą je jako swoje poprawki.

Dyskusja dotyczyła również możliwości prawnych wprowadzenie płacy minimalnej w Europie, w szczególności czy obowiązujące traktaty przewidują taką możliwość. Właśnie w celu uniknięcia wątpliwości prawnych, projekt dyrektywy nie wprowadza kwoty płacy minimalnej, określając jedynie przesłanki konieczne do jej ustalenia. Nie używa również sformułowania płaca minimalna, lecz płaca adekwatna.

Było to ostatnie posiedzenie, w którym z ramienia OPZZ uczestniczył Adam Rogalewski. Adam Rogalewski od 1 stycznia obejmie stanowisko dyrektora ds. zdrowia i usług społecznych w największej europejskiej związków zawodowych EPSU reprezentującej przeszło 8 milinów pracowników.

Na zdjęciu przewodniczący Radzikowski uczestniczący w spotkaniu.