W dniu 29 sierpnia 2019 roku w siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie odbyło się spotkanie z Michelem Barnierem, głównym negocjatorem Unii Europejskiej (UE) ds. Brexitu. OPZZ reprezentował Adam Rogalewski, p.o. dyrektora Wydziału Międzynarodowego oraz członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

W spotkaniu komisarz Barnier przedstawił stan negocjacji warunków wystąpienia Wielkiej Brytanii z EU, szczególnie jeśli chodzi o możliwe wystąpienie bez porozumienia.

Adam Rogalewski w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na sprawy dotyczące praw obywateli Polski, a więc także UE po wystąpieniu Wielkiej Brytanii bez porozumienia, zwłaszcza jeśli chodzi o proponowane przez ten kraj wypowiedzenie zasady swobodnego przepływu pracowników. ” Ubolewamy, że losy obywateli polskich w Wielkiej Brytanii stały się po raz kolejny kartą przetargową używaną przez rząd Borysa Johnsona w negocjacjach z UE. Musimy za wszelką cenę chronić interesy naszych obywateli w Wielkiej Brytanii po wystąpieniu tego kraju z UE bez względu na to, czy wystąpienie to nastąpi z, czy bez porozumienia ”- powiedział Adam Rogalewski. 

Kolejnym punktem, na który zwrócił uwagę kolega Rogalewski była propozycja premiera Johnsona (skierowana niedawno w liście do przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska) dotycząca dywergencji regulacji i norm prawnych po wystąpieniu tego kraju z UE. Istnieje bowiem poważne ryzyko, że Wielka Brytania nie będąc związana regulacjami unijnymi może zmieniając prawa pracownicze i socjalne pogorszyć ochronę prawną pracowników gwarantowaną regulacjami UE (takich jak np. dyrektywa o czasie pracy, pracownikach agencyjnych) i tym samym przyczynić się do tworzenia dumpingu socjalnego. Przyszłe porozumienia pomiędzy UE i Wielką Brytanią powinny gwarantować konwergencję regulacji w tematyce praw pracowniczych i socjalnych.