Od czerwca bieżącego roku nowym dyrektorem warszawskiego biura Fundacji im. Friedricha Eberta jest dr Ernst Hillebrand.  Przewodniczący OPZZ spotkał się z przedstawicielami fundacji i niemieckiego Bundestagu.

W spotkaniu, które odbyło się 18 czerwca w siedzibie OPZZ, obok p. Hillebranda, wziął udział Knut Dethlefsen, były szef biura fundacji w Warszawie oraz jego wieloletni współpracownicy Bastian Sendhardt i Dominika Pyzowska. Gościem Jana Guza był też p. Metin Hakverdi, poseł niemieckiego Bundestagu, zastępca rzecznika ds. polityki europejskiej frakcji Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD). Pan Hakverdi zasiada w Komisji ds. Finansów i Komisji ds. Unii Europejskiej Bundestagu. Obecny był także dr Piotr Ostrowski, dyrektor Wydziału Międzynarodowego Biura OPZZ.

Jan Guz podkreślił rolę Fundacji im. Friedricha Eberta we wsparciu wielu inicjatyw OPZZ. Zwrócił uwagę na szczególne znaczenie polsko-niemieckiej współpracy związkowej. W maju br. szef OPZZ wziął udział w Kongresie Federacji Niemieckich Związków Zawodowych (DGB) w Berlinie. Również w Berlinie, we wrześniu 2018 r. odbędzie się kolejne spotkanie związkowego forum polsko-niemieckiego.

Uczestnicy spotkania rozmawiali o wspólnych przedsięwzięciach OPZZ i DGB na rzecz walki z dumpingiem społecznym Europie. Nasi zachodni sąsiedzi pamiętają, że OPZZ wsparło rząd niemiecki w działaniach na rzecz objęcia niemiecką płacą minimalną polskich pracowników w Niemczech po 2015 r., w tym kierowców ciężarówek.

Mówiono także o kluczowym znaczeniu wspólnych zabiegów o rewizję dyrektywy o pracownikach delegowanych: Ważne – powiedział Guz - aby Europa dokonywała ujednolicenia standardów socjalnych w duchu Europejskiego Filaru Praw Socjalnych. Oznacza to wsparcie dla inicjatyw Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych ukierunkowanych na konwergencję społeczną i płacową w Europie. Pod koniec czerwca, w Sofii, przewodniczący OPZZ weźmie udział w inauguracji nowej kampanii EKZZ „Europejski Sojusz na rzecz Płac”.

Dzięki Fundacji Eberta, OPZZ jest w stałym kontakcie z realizatorami projektu DGB „Sprawiedliwa Mobilność”, który wyznacza standardy działań na rzecz pracowników mobilnych i migrujących w Europie. OPZZ, we współpracy z DGB, złożył do Komisji Europejskiej wniosek o uruchomienie podobnego projektu w Polsce, adresowanego do pracowników ukraińskich. OPZZ jest także partnerem w ramach nowego wniosku DGB do projektu „Sprawiedliwe delegowanie”.

- Ważne abyśmy działali razem – podkreślił przewodniczący Jan Guz.

(PO, BP OPZZ)