W dniu 25 listopada 2020 odbyło się spotkanie związków zawodowych grupy wyszehradzkiej z Komisarzem Nicolasem Schmitem d.s. Zatrudnienia i Praw Socjalnych dotyczące europejskiej płacy minimalnej. W spotkaniu ze strony OPZZ wzięło udział wielu uczestników m.in. przewodniczący Andrzej Radzikowski oraz wiceprzewodniczący Piotr Ostrowski. Konferencja została współorganizowana przez Belgijską Konfederację Związków Zawodowych CSC.

Podczas spotkania przewodniczący Radzikowski po raz kolejny wyraził swoje zadowolenie z powodu zaprezentowania przez komisję projektu dyrektywy, a więc realizacji jednego z celów OPZZ-u oraz przedstawił uwagi do projektu. Projekt dyrektywy nie zawiera m.in. kwoty płacy minimalnej, tylko przesłanki do określenia jej adekwatności. OPZZ m.in. proponował wymiar płacy minimalnej w wysokości 50 procent płacy średniej i 60 procent mediany.

Teraz propozycją dyrektywy zajmie się Parlament Europejski i mamy nadzieje, że polscy europosłowie przyczynią się do wprowadzenia do niej poprawek uwzględniających nasze uwagi.

Opinia OPZZ w sprawie projektu dyrektywy

[Na zdjęciu komisarz Nicolas Schmit]