Dnia 4.12.2018 w Rzymie odbyło się międzynarodowe spotkanie zespołu zarządzającego projektem „Standing the Future”: Promowanie reprezentacji pracowników na poziomie zarządu, jako wczesnego mechanizmu informacyjnego i konsultacyjnego oraz wspólnych ram dla procesu decyzyjnego w sektorze rolnictwa i przetwórstwa żywności.

W programie uczestniczą przedstawiciele pracodawców i związków zawodowych z Polski, Hiszpanii, Włoch, Rumunii i Bułgarii oraz Serbii. Koordynatorem projektu jest OPZZ za pośrednictwem Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa w RP.

Na spotkaniu przeanalizowane zostały raporty krajowe opracowane na podstawie ankiet przekazanych przez państwa uczestniczące. Ze względu na różnorodność rozwiązań prawnych dotyczących reprezentowania pracowników na poziomie zarządów przedsiębiorstw przyjęto założenie, że oprócz założonych efektów projektu, opracowana zostanie Księga Dobrych Praktyk, w której zebrane zostaną pozytywne rozwiązania przyjęte w poszczególnych państwach. Wszystkie negatywne przykłady posłużą między innymi do opracowania raportów krajowych, które zostaną przekazane rządom państw uczestniczących.

Kolejne spotkanie w ramach projektu planowane jest na 30 stycznia 2019r. w Sofii.