Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (ETUC) i Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych (ITUC) wzywają rządy i pracodawców do zaprzestania igrania z życiem i bezpieczeństwem kobiet, oraz do poparcia silnego i globalnego międzynarodowego standardu pracy dotyczącego przemocy i nękania w świecie pracy.   

Wezwanie pochodzi z Międzynarodowego Dnia ONZ na rzecz walki z przemocą wobec kobiet, który odbywa się każdego roku 25 listopada. 

"Wiemy, że niektóre rządy UE chcą złagodzić tekst uzgodniony w tym roku" -  powiedział Montserrat Mir, sekretarz Konfederacji ETUC. "Mamy nadzieję, że zmienią kurs. Przy pomocy rządów przemoc wobec kobiet w świecie pracy może zostać wymazana przez pracodawców, związki zawodowe i członków związku.  

"Konwencja MOP mogłaby zostać wprowadzona do prawa unijnego i krajowego i wymagać od wszystkich miejsc pracy procedur postępowania w przypadku przemocy i nękania, dawać ofiarom wyraźne prawa i wprowadzać sankcje wobec sprawców".

"Przemoc i nękanie kosztuje życie i źródło utrzymania. Dotyczy milionów kobiet i ich rodzin"-  powiedział Sharan Burrow, Sekretarz Generalny ITUC. "W przyszłym roku MOP ma możliwość zrobienia ogromnego kroku w kierunku świata wolnego od przemocy i szykan. Wzywamy rządy i pracodawców do przyłączenia się do nas w dążeniu do celu ".    

ETUC wspiera ITUC, która prowadzi kampanię na rzecz konwencji MOP, aby powstrzymać przemoc uwarunkowaną płcią w świecie pracy, który ma zostać przyjęty w przyszłym roku - podczas stulecia MOP. 


[źródło: www.etuc.org]

[foto: pixabay.com]