Eurostat przedstawił dane na temat bezrobocia w Unii Europejskiej w kwietniu bieżącego roku. Zgodnie z nimi bezrobocie w UE-28 spadło z 7,8% w kwietniu 2017 roku do 7,1% w kwietniu 2018 roku. W marcu bieżącego roku stopa bezrobocia również wynosiła 7,1%. W strefie euro poziom bezrobocia w kwietniu 2018 roku wynosił 8,5%, a rok wcześniej 9,2%.

Najniższe bezrobocie zanotowano w Czechach – 2,2%, na Malcie – 3,0% i w Niemczech – 3,4%. Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w Grecji – 20,8% (dane z lutego bieżącego roku), w Hiszpanii – 15,9% i we Włoszech – 11,2%.

W ciągu ostatniego roku we wszystkich krajach UE odnotowano spadek stopy bezrobocia z wyjątkiem Włoch, gdzie bezrobocie wzrosło z 5,3% do 5,6% (między marcem 2017 r. i marcem 2018 r.). Największy spadek bezrobocia odnotowano na Cyprze (z 11,7% do 8,6%), w Chorwacji (z 11,5% do 9,1%) i w Portugalii (z 9,5% do 7,4%)..

Bezrobocie w Polsce spadło z 5,2% w kwietniu 2017 roku do 4,1% w kwietniu 2018 roku.

Wśród osób poniżej 25 roku życia bezrobocie w omawianym czasie spadło z 17,2% do 15,3%. Najmniej bezrobotnych w tej kategorii wiekowej było w Niemczech – 6,0%, na Malcie – 6,8% i w Holandii – 6,9%. Najwięcej bezrobotnych poniżej 25 roku życia było w Grecji – 45,4% (w lutym), w Hiszpanii – 34,4% oraz we Włoszech – 33,1%.

Bezrobocie wśród mężczyzn w UE w okresie od kwietnia 2017 roku do kwietnia 2018 roku spadło z 7,6% do 6,8%, a wśród kobiet zmniejszyło się z 8,0% do 7,4%.

Eurostat podał też dane o stopie bezrobocia w USA. W kwietniu bieżącego roku bezrobocie w USA wyniosło 3,9% (rok wcześniej 4,4%).

Piotr Szumlewicz