27 i 28 kwietnia br. w Pradze odbył się kongres czeskiej konfederacji związków zawodowych CMKOS. OPZZ reprezentował Adam Rogalewski, specjalista ds. międzynarodowych.

Kongres podsumował działanie związku w ostatniej kadencji, wybrał organy kierownicze oraz przyjął program działania na kolejne cztery lata. Przewodniczącym CMKOS został po raz kolejny wybrany Józef Stredula, przyjaciel OPZZ, który często bywa naszym kraju. Kol. Stredula będzie gościem IX Kongresu OPZZ pod koniec maja. 

OPZZ było jedyną polską organizacją związkowa reprezentowaną na kongresie spośród ponad 30 gości zagranicznych. W kongresie uczestniczyło około 250 delegatów reprezentujących ponad 300 000 członków CMKOS, zrzeszonych w 29 organizacjach związkowych.

Pierwszego dnia kongresu wystąpił premier Czeskiej Republiki, przedstawiciele Parlamentu, na czele z Marszałkiem Senatu – byłym związkowcem, jak również przewodniczący organizacji czeskich pracodawców. Mówcy w większości zwracali uwagę na brak pracowników w kraju oraz zróżnicowanie wynagrodzeń w firmach międzynarodowych pomiędzy Czechami a pracownikami w krajach Europy Zachodniej.

Na specjalną uwagę zasługuję wystąpienie przewodniczącego Streduly, który podkreślił potrzebę działań na rzecz harmonizacji płac w Europie i tym samym zwiększenie wynagrodzeń w Czechach. Szczególnie ważne jest wprowadzenie równego wynagrodzenia dla czeskich pracowników pracujących w zachodnio-europejskich firmach takich jak VW (Skoda) czy firm produkujących stal. Czescy koledzy prowadzą w tej kwestii kampanię zatytułowaną: „Koniec z niesprawiedliwymi płacami”. Kampania ta wpisuję się w kampanię europejskich związków zawodowych: „Europa potrzebuje wyższych płac” i nawiązuje także do kampanii OPZZ: „Polska potrzebuje wyższych płac”.

- Można więc stwierdzić – powiedział Adam Rogalewski - , że dla kolegów z czeskich związków zawodowych, podobnie jak dla OPZZ, takie zasady jak równa płaca za tą samą pracę w tym samym miejscu, szczególnie zaś w tej samej międzynarodowej firmie, stanowią priorytet działania na kolejne lata. OPZZ, podobnie jak CMKOS będzie popierać sojusz na rzecz konwergencji płac - zapewnił Rogalewski.

Na koniec warto podkreślić sukcesy CMKOS. W latach 2014 do 2017 konfederacja powiększyła się o 49, 340 członków w tym o 381 nowych zakładowych organizacji członkowskich.

(Tekst i fot. Adam Rogalewski)

Na zdjęciu: przewodniczący CMKOS, Józef Stredula podczas wystąpienia otwierającego kongres. Za nim mapa przedstawiająca różnice w sile nabywczej pieniądza w Europie. Kolor czerwony - wysoka siła nabywcza, niebieski - niska.