W dniach 25 - 26 czerwca odbyło się posiedzenie Komitetu Wykonawczego Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ), połączone z europejską konferencją na rzecz konwergencję wynagrodzeń w Europie. OPZZ reprezentowali przewodniczący Jan Guz oraz Adam Rogalewski radca ds. międzynarodowych.

Komitet Wykonawczy EKZZ przyjął wiele istotnych, z punktu widzenia polskich pracowników, stanowisk. Wśród nich należy wymienić stanowiska:

  • w sprawie nowego budżetu EU na lata 2021- 2027;
  • w sprawie projektu dyrektywy dotyczącej ochrony sygnalistów;
  • w sprawie realizacji przez EU Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ 2030;
  • dotyczącego strategii na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w UE;
  • w sprawie oczekiwań od programów partii politycznych w związku z przyszłorocznymi wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Jan Guz podczas swojego wystąpienia zwrócił uwagę na naruszanie praw związkowych w Polsce (przywołał sprawę niesłuszne zwolnionej przewodniczącej związku zawodowego w PLL Lot). Mówił również o bardzo słabej kondycji dialogu społecznego.

Adam Rogalewski w dyskusji dotyczącej stanowiska w sprawie klimatycznej, zwrócił szczególną uwagę na ochronę warunków pracy osób zatrudnionych w przemyśle ciężkim i wydobywczym. Podkreślił również, że w ramach polityki klimatycznej należy zwrócić uwagę na ewentualny wzrost kosztów energii i przeciwdziałanie tak zwanemu ubóstwu energetycznemu.

Drugiego dnia odbyła się konferencja EKZZ dotycząca powołania sojuszu na rzecz konwergencji wynagrodzeń w Europie. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele polskiego ministerstwa pracy, z wiceministrem Bartoszem Marczukiem oraz przewodniczący organizacji europejskich pracodawców, w tym Business Europe. Konferencję otworzył premier Bułgarii Boyko Borissov oraz Komisarz UE Marianne Thyssen odpowiedzialna za zatrudnienie, sprawy społeczne, umiejętności i mobilność pracowników.

Wstępny tekst sojuszu dostępny będzie niedługo na stronie OPZZ.

Adam Rogalewski


Na zdjęciach: 

- Jan Guz popiera rozpoczęcie kampanii EKZZ „W kierunku europejskiego sojuszu na rzecz sojuszu wynagrodzeń: na rzecz sprawiedliwych wynagrodzeń dla wszystkich”,

- premier Bułgarii otwierający konferencję EKZZ.