Projekt "Board Level Participation", w którym OPZZ pełni rolę lidera, nabiera rozpędu. Doświadczenia krajowe i międzynarodowe wskazują, że partycypacja pracownicza jest szansą na rozwój firm i skutecznym narzędziem przeciwdziałania kryzysom i konfliktom w przedsiębiorstwach. Nie ma prawdziwej demokracji bez udziału pracowników w zarządzaniu firmami na poziomie zarządu i rady nadzorczej. O tym jak zwiększyć udział pracowników w procesach decyzyjnych przedsiębiorstw rozmawiali, w formule warsztatów, w dniach 3-4 grudnia br. na Malcie związkowcy i pracodawcy z Polski, Serbii, Hiszpanii, Słowacji, Słowenii i Malty. Warsztaty poświęcone były konkretnym aspektom uczestnictwa związkowców na szczeblu zarządu i rady nadzorczej, współpracy ze stroną pracodawców, aspektom prawnym dotyczącym prawa unijnego i krajowego, podejmowaniu decyzji oraz kwestiom dotyczącym praw partnerów społecznych. W ich ramach przeprowadzono pogłębioną analizę SWOT rozwiązań prawnych, instytucjonalnych oraz praktyk w poszczególnych krajach. Drugiego dnia z kolei przeprowadzono pogłębioną analizę SWOT oraz na poziomie ogólnym krajów biorących udział w projekcie. Wszyscy uczestnicy warsztatów byli zgodni, że partycypacja jest wartością, która należy chronić i wzmacniać. OPZZ reprezentowali: Agnieszka Kowalik z Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Zakładów Azotowych Puławy, Jerzy Wysokiński ze Związku Zawodowego Inżynierów i Techników w Orange oraz ekspert OPZZ Norbert Kusiak. Nad całością projektu pod względem merytorycznym czuwa Dominik Owczarek, ekspert Instytutu Spraw Publicznych. Już za kilka miesięcy poznamy interesujące i innowacyjne wnioski końcowe.

(nq)