W dniu 4 listopada 2020 r. odbyły się warsztaty online w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Komisję Europejską: „Sprawiedliwe warunki pracy: Dostęp do sprawiedliwych warunków pracy dla pracowników delegowanych poprzez udzielanie informacji i współpracy w wybranych sektorach”.

Organizatorem warsztatów było Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, reprezentowane przez Piotra Ostrowskiego wiceprzewodniczącego OPZZ oraz Magdalenę Kossakowską radcę prawnego w Wydziale Prawno-Interwencyjnym OPZZ. Wśród zaproszonych ekspertów byli przedstawiciele: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: Pani Marta Pardyka, Pan Andrzej Okułowicz, Pan Adam Oleksiuk; Głównego Inspektoratu Pracy: Pan Dariusz Górski oraz Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego: Pan Kamil Matuszczyk.

Podczas spotkania online doradcy z licznych punktów konsultacyjnych w Niemczech oraz punktu działającego w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych pogłębili wiedzę i wymienili się doświadczeniami dotyczącymi delegowania opiekunek i opiekunów osób starszych do Niemiec. Eksperci przedstawili m.in. zagadnienia związane z zasadami wydawania zaświadczeń A1, zasadami ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
w przypadku delegowania, działalność kontrolną Państwowej Inspekcji Pracy, również w związku z nowelizacją przepisów ustawy o delegowaniu pracowników, która rozszerzyła katalog zadań i uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy oraz zagadnienia związane z rynkiem firm opiekuńczych w Polsce.

MK


Zasady wydawania zaświadczeń A1

Zasady ustalania podstawy wymiaru składek pracowników. Poradnik dla pracodawców i pracowników.