Oświadczenie OPZZ w sprawie głosowania nad porozumieniem w sprawie Brexit-u
(wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej)


Konieczne jest przedłużenie okresu negocjacyjnego dla dobra polskich obywateli i obywatelek.

OPZZ uważa, że wynegocjowane przez Unię Europejską i Wielką Brytanię porozumienie w sprawie wystąpienia tego kraju ze Wspólnoty Europejskiej zagraża interesom pracowniczym Polek i Polaków. Równocześnie bardzo prawdopodobny brak akceptacji porozumienia przez parlament brytyjski w dniu 15 stycznia 2019 skutkować będzie nieprzewidywalnymi konsekwencjami w postaci Brexitu bez porozumienia. Konieczne jest więc wydłużenie procesu negocjacyjnego (na podstawie art. 50 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej [TUE]) i wynegocjowanie układu, który zapewniłby sprawiedliwe i równe prawa pracownicze obywatelom UE w Wielkiej Brytanii.

OPZZ aktywnie uczestniczył w dyskusjach dotyczących wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE, w tym między innymi w spotkaniach z głównym negocjatorem UE ds. Brexitu Michel Barnier’em. Zwracaliśmy wielokrotnie uwagę, że istnieje niebezpieczeństwo, pogorszenia praw pracowników po dacie wystąpienia, jeśli prawa pracownicze nie będą skutecznie zsynchronizowane z prawami pracowniczym UE.

Niestety, przygotowane porozumienie nie przewiduje takiej synchronizacji. Dodatkowo, jeśli chodzi o 21 miesięczny okres przejściowy po dacie wystąpienia, gwarantujący zachowanie prawodawstwa Unii Europejskiej, w tym także praw pracowniczych to dotyczy on tylko aktów legislacyjnych istniejących lub tych, których okres na implementacje zawierać się będzie w tym okresie. Oznacza to, że na przykład dyrektywa poprawiająca warunki pracy w UE (np. wprowadzającą dochód minimalny), której okres implementacji wynosi co do zasady 2 lata, uchwalona po wystąpieniu Wielkiej Brytanii, ale jeszcze w okresie przejściowym nie będzie obowiązywała na Wyspach Brytyjskich. Istnieje więc uzasadniona obawa, że Polscy pracownicy w tym kraju po 29 marca b.r. będą mieli gorsze prawa pracownicze od pracowników mieszkających w Polsce. Konieczne jest więc wydłużenie procesu negocjacyjnego i przygotowanie porozumienia, które zagwarantuje skuteczną ochroną praw pracowniczych obywateli UE. Działanie w pośpiechu w tak ważnych sprawach nie jest ani wskazane, ani konieczne.


Informacje o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE (Brexit)

Na podstawie referendum z czerwca 2016 obywatele i obywatelki WB małą różnicą głosów zdecydowali o wystąpieniu tego kraju z UE.

Wielka Brytania notyfikowała swoją decyzję o wystąpieniu z UE w dniu 29 marca 2017 rozpoczynając proces wystąpienia, którego długość nie może przekraczać dwóch lat (art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej). Okres ten zakończy się 29 marca b.r.. Po tym terminie, nawet jeśli nie dojdzie do porozumienia dotyczącego warunków wystąpienia, kraj ten przestanie być członkiem UE.Jedyną możliwością uniknięcia wystąpienia bez porozumienia jest przedłużenie procesu negocjacyjnego (art.50 ust. 3 TUE).

Rada UE w dniu 25 listopada 2018 zaaprobowała porozumienie o wystąpieniu. Parlament brytyjski będzie głosował nad jego aprobatą
15 stycznia br.


[A. Rogalewski; fot: www.pixabay.com[