12 czerwca br. delegacja przedstawicieli norweskiej centrali związkowej Akademikiem, reprezentującej pracowników z wyższym wykształceniem (akademików) odwiedziła siedzibę OPZZ. W spotkaniu uczestniczyło 14 związkowców (10 prezydentów) z Norwegii i Adam Rogalewski, radca OPZZ ds. międzynarodowych ze strony Polski.

Koledzy z Norwegii byli szczególnie zainteresowani uzwiązkowieniem w Polsce, stanem dialogu społecznego jak również ostatnimi zmianami w wymiarze sprawiedliwości.

Z dużym zainteresowaniem norweskich związkowców spotkały się ostatnie inicjatywy OPZZ podejmowane na rzecz zwiększenia wynagrodzenia i konwergencji warunków pracy i płacy pomiędzy Polską i krajami Europy Zachodniej oraz organizowanie pracowników migrujących (Ukrainców). Koledzy zwracali także uwagę na fakt, że wiele polskich pracowników w Norwegii – a Polacy są najliczniejszą grupą mniejszościową w tym kraju - posiada bardzo wysokie kwalifikacje i pomimo tych kwalifikacji oraz wykształcenia wyższego nie może znaleźć pracy w Polsce.

To było bardzo owocne spotkania - powiedział Adam Rogalewski. - Pokazało jak ważnym partnerem dla norweskich związków zawodowych jest OPZZ. Mamy bardzo dobrą współpracę z LO i mam nadzieje, że równie dobrze będziemy współpracować z centralą Akademikerne. Wspólne projekty i wymiana doświadczeń przysłuży się wzmocnieniu OPZZ i naszych organizacji członkowskich.

(AR)

Na zdjęciu uczestnicy spotkania