Podczas posiedzenia związków zawodowych grupy wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja i Węgry) w Pradze w dniach od 11 do 12 października przyjęli bardzo ważne deklaracje, dotyczące skargi Polski i Węgier na nową dyrektywę o pracownikach delegowanych o oraz sytuacji na Ukrainie.

----------


"Wspólne stanowisko związków zawodowych Grupy Wyszehradzkiej dotyczące obecnej sytuacji w sprawie dyrektywy o pracownikach delegowanych i skargi rządów Polski i Węgier złożonej do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie znowelizowanej dyrektywy

Związki zawodowe Grupy Wyszehradzkiej zgromadzone w Pradze wzywają kraje członkowskie Unii Europejskiej do wdrożenia znowelizowanej dyrektywy o pracownikach delegowanych (2018/957) tak szybko, jak to możliwe, aby wprowadzić zasadę równej płacy za równą pracę w każdym miejscu, dla każdego pracownika Unii Europejskiej.


Wyrażamy również naszą zdecydowaną dezaprobatę wobec skargi na znowelizowaną dyrektywę o pracownikach delegowanych (2018/957) złożonej przez rządy Polski i Węgier do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Podtrzymujemy nasze wspólne oświadczenie z Warszawy z dnia 20 października 2017, w którym wyrażaliśmy mocne poparcie dla rewizji dyrektywy o pracownikach delegowanych i podkreślaliśmy że warunki uczciwej konkurencji dla biznesu, a także sprawiedliwe zatrudnienie, godna praca i równe prawa dla pracowników są niezbędne, nie tylko dla zachowania sprawiedliwości społecznej i społecznej gospodarki rynkowej, ale również dla sprawnej integracji gospodarczej, ekonomicznej oraz dla spójności wewnętrznej krajów Unii Europejskiej .

Ponadto, w naszej deklaracji podkreślamy, że wciąż jest miejsce na kompromisy i wspólne rozwiązania, np. w przypadku transportu drogowego, który należy oddzielić od zmienionej dyrektywy o delegowaniu pracowników, jednak najważniejsza zasada równości wynagrodzeń za taką samą pracę w tym samym miejscu powinna zostać zaakceptowana i uwzględniona w zmienionej dyrektywie jako jej najbardziej istotny przepis .


Praga, 12 października 2018

----------


Wspólna deklaracja wsparcia związków zawodowych Grupy Wyszehradzkiej dla związków zawodowych na Ukrainie


Konfederacje związków zawodowych krajów Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Węgry, Słowacja, Czechy) wyrażają swoją jednoznaczną solidarność ze swoimi kolegami na Ukrainie w ich walce o lepsze życie, lepsze zarobki i lepsze warunki pracy.


Jesteśmy gotowi wspólnie z Europejską Konfederacją Związków Zawodowych zamanifestować tę solidarność bezpośrednio na Ukrainie.


Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że Europa nie kończy się na granicach Unii Europejskiej. Nasi koledzy na Ukrainie potrzebują i zasługują na skoordynowaną pomoc międzynarodową!


Praga, 12 października 2018 r

----------


Należy jednak podkreślić, że spotkanie zorganizowane przez czeskich związkowców dotyczyły tak ważnych z punktu widzenia polskich pracowników spraw jak: wyrównanie wynagrodzenie pomiędzy krajami Europy Wschodniej i Zachodniej oraz wzrastający populizm i antyeuropejskie przekonania w Europie, szczególnie przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w przyszłym roku. Warto również podkreślić, że jeśli chodzi o konwergencje wynagrodzeń pomiędzy Europą Zachodnia i Wschodnią to nie chodzi tutaj tylko o różnice w płacach minimalnych, ale w średnich wynagrodzeniach netto. Dla przykładu w Polsce płaca średnia to około 748 Euro ale już w Niemczech 2270 (czyli trzy razy więcej), we Włoszech 758 w Czechach 870 Euro. Te dane pokazują, że konwergencja wynagrodzeń jest konieczna nie tylko dla grup mniej zarabiających, ale też tych z wyższymi pensjami.


W posiedzeniu grupy wyszehradzkiej OPZZ reprezentowali przewodniczący Jan Guz oraz Adam Rogalewski, p.o dyrektor wydziału międzynarodowego.   Adam Rogalewski