W piątek 24 maja br. zmarł Jan Guz, który od 2004 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Przewodniczący Guz brał aktywny udział we współpracy z zagranicznymi związkami zawodowymi oraz w spotkaniach międzynarodowych organizacji. Jan Guz był m.in. członkiem rady głównej Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych (MKZZ), komitetu wykonawczego Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ). Aktywnie uczestniczył w pracach Grupy Wyszehradzkiej i Sieci Związków Zawodowych Państw Morza Bałtyckiego (BASTUN). Do centrali Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych napływają liczne kondolencje od przedstawicieli zagranicznych organizacji związkowych.

Sharron Burrow, Sekretarz Generalna MKZZ, napisała m.in.:

„Jan był wybitnym związkowcem, a jego zaangażowanie na rzecz takich kwestii, jak migracje, zmiana klimatu i równość, a także płace i emerytury, było inspirujące. Jego rady były zawsze konstruktywne i mądre”.

Luca Visentini, Sekretarz Generalny EKZZ, wspominając Jana Guza, powiedział.:

Jan był wspaniałym związkowcem i naszym przyjacielem. Pragnę wyrazić najgłębsze wyrazy współczucia dla jego rodziny i współpracowników z OPZZ”.

BASTUN:

„Zapamiętamy Jana jako utalentowanego i obowiązkowego kolegę, który odgrywał ważną rolę w sieci BASTUN i w międzynarodowym ruchu związkowym. Jego zaangażowanie we współpracę związkową będzie długo pamiętane w naszych organizacjach”.

Oliver Röpke, Przewodniczący Grupy Pracowników Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES-u), napisał:

„To szokująca i smutna wiadomość. W imieniu grupy pracowników EKES-u składam najgłębsze kondolencje rodzinie i przyjaciołom OPZZ. Będziemy czcić jego pamięć”.

Poniżej lista organizacji, które przesłały do centrali OPZZ kondolencje: 

1. Armenia- Konfederacja Związków Zawodowych Armenii (HAMK) 

2. Austria- Federacja Austriackich Związków Zawodowych (OGB)

3. Azerbejdżan- Konfederacja Związków Zawodowych Azerbejdżanu (AHIK)

4. Belgia- Powszechna Centrala Liberalnych Związków Zawodowych (CGSLB)

5. Belgia- Belgijska Powszechna Federacja Pracy (FGTB)

6. Belgia- Konfederacja Chrześcijańskich Związków Zawodowych Belgii (ACV CSC)

7. Białoruś- Białoruski Kongres Demokratycznych Związków Zawodowych

8. Bułgaria- Konfederacja Niezależnych Związków Zawodowych Bułgarii (CITUB)

9. Chiny- Ogólnochińska Federacja Związków Zawodowych (ACFTU)

10. Cypr- Pancypryjska Federacja Pracy (PEO)

11. Czechy- Czesko-Morawska Konfederacja Związków Zawodowych (CMKOS)

12. Estonia- Estońska Konfederacja Związków Zawodowych (EAKL)

13. Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (ETUC)

14. Europejska Federacja Związków Zawodowych Pracowników Usług Publicznych (EPSU)

15. Finlandia- Fińska Konfederacja Związków Zawodowych Urzędników (STTK)

16. Francja- Powszechna Konfederacja Pracy (CGT)

17. Francja- Francuska Demokratyczna Konfederacja Pracy (CFDT)

18. Francja- Francuska Konfederacja Siły Robotniczej (FO)

19. Francja- Chrześcijańska Konfederacja Francuskich Pracowników (CFTC)

20. Grecja- Powszechna Konfederacja Pracowników Greckich (GSEE)

21. Grupa Pracowników Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

22. Gruzja- Gruzińska Konfederacja Związków Zawodowych (GTUC)

23. Hiszpania- Hiszpańska Konfederacja Związkowa (USO)

24. Hiszpania- Konfederacja Hiszpańskich Związków Zawodowych (CCOO)

25. Hiszpania- Niezależna Koalicja Pracowników w Madrycie (CSIT-Union Profesional)

26. Holandia- Konfederacja Holenderskich Związków Zawodowych- (FNV) 

27. Kuba- Centrala Pracujących Kuby (CTC)

28. Litwa- Litewski Związek Zawodowy Solidarumas

29. Litwa- Litewska Konfederacja Związków Zawodowych (LPSK)

30. Litwa- Litewskie Porozumienie Związków Zawodowych (Lithuanian Trade Union Alliance) 

31. Łotwa- Wolna Konfederacja Związków zawodowych Łotwy (LBAS)

32. Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych (ITUC) oraz Paneuropejska Rada Regionalna (PERC)

33. Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP)

34. Niemcy- Federacja Niemieckich Związków Zawodowych (DGB)

35. Nordycka Rada Związków Zawodowych (NFS)

36. Norwegia- Norweska Konfederacja Związków Zawodowych (LO)

37. Portugalia- Powszechna Konfederacja Pracowników Portugalskich (CGTP-IN)

38. Portugalia- Powszechny Związek Pracujących – (UGT)

39. Rumunia- Narodowa Konfederacja Wolnych Związków Zawodowych Rumunii (CNSLR- FRATIA) 

40. Rosja- Federacja Niezależnych Związków Zawodowych Rosji (FNPR)

41. Sieć Związków Zawodowych Państw Morza Bałtyckiego (BASTUN)

42. Słowacja- Konfederacja Związków Zawodowych Republiki Słowackiej (KOZ SR)

43. Szwajcaria- Związek Zawodowy Unia (UNIA)

44. Szwecja- Szwedzka Konfederacja Pracowników Profesjonalnych (TCO)

45. Turcja- Konfederacja Tureckich Związków Zawodowych (HAK-IS)

46. Ukraina- Federacja Związków Zawodowych Ukrainy (FPU)

47. Ukraina- Związki Zawodowe Obwodu Lwowskiego

48. Węgry- Demokratyczna Konfederacja Nienależnych Związków Zawodowych (LIGA)

49. Węgry- Forum Współpracy Związków Zawodowych (SZEF)

50. Wielka Brytania- Kongres Związków Zawodowych (TUC)

51. Wietnam- Wietnamska Generalna Konfederacja Pracy (VGCL)

52. Włochy- Włoska Powszechna Konfederacja Pracy (CGIL)